Dalej W górę Wstecz Spis treœci
Dalej: Spis treści

INFORMATYKA'99
Informator dla studentów informatyki
Politechniki Poznańskiej*)

J. Błażewicz, J.R. Nawrocki, J. Węglarz 

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie pracy:
"Informatyka '99:Informator dla studentów Informatyki Politechniki Poznańskiej"
pod redakcją Jacka Błażewicza, Jerzego Nawrockiego oraz Jana Węglarza.