dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Kooperacyjne systemy informatyczne W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Inżynieria oprogramowania

Ochrona danych i zabezpieczenia systemów informatycznych

Absolwent tej specjalności będzie specjalistą z zakresu zaawansowanych metod ochrony danych w systemach komputerowych. Będzie dysponował umiejętnościami obejmującymi projektowanie zabezpieczeń w systemach operacyjnych, sieciach komputerowych i bazach danych. Nabyte umiejętności pozwolą mu na projektowanie sieci komputerowych, bezpieczne udostępnianie informacji w sieciach komputerowych, diagnostykę systemów.

Program specjalizacji obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
Semestr Przedmiot      
VII Mechanizmy kryptograficzne      
  Projektowanie i weryfikacja protokołów sieciowych      
  Zaawansowane systemy programowania      
         
VIII Bezpieczeństwo systemów operacyjnych      
  Rozproszone systemy baz danych      
  Struktury wielokrotne      
         
IX Eksploatacja sieciowych systemów komputerowych      
  Nośniki danych i systemy archiwizacji      
  Technologia produkcji oprogramowania      
         
X Seminarium dyplomowe      


Oprócz przedmiotów obowiązkowych student wybiera w każdym z 3 pierwszych semestrów po 2 przedmioty obieralne spośród oferowanych w ramach innych specjalizacji.

Praktyka przeddyplomowa trwa 4 tygodnie i student organizuje ją przy pomocy uczelni.
Specjalizacja jest prowadzona przez Katedrę Automatyki, Robotyki i Informatyki PP, a jej koordynatorem jest dr hab. inż. Janusz Stokłosa, prof. PP.
Aktualny plan specjalizacji mozna znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ad-board/6odizsi.html
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Kooperacyjne systemy informatyczne W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Inżynieria oprogramowania