dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inżynieria systemów informatycznych W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Ochrona danych i zabezpieczenia

Kooperacyjne systemy informatyczne

Nowa dyscyplina informatyczna, którą są kooperacyjne systemy informatyczne (KoopSI), obejmuje następujące zagadnienia:
$\bullet$ tworzenie infrastruktury informatycznej wspomagającej kooperacyjną pracę zespołów ludzkich i/lub systemów - w konsekwencji prowadzi to do tworzenia systemów wspomagających wirtualizacje działań w obrębie instytucji i złożonych organizacji gospodarczych;
$\bullet$ wykorzystanie technik internetowych jako środowiska gromadzenia i wymiany globalnie i/lub korporacyjnie dostępnych informacji;
$\bullet$ projektowanie i implementowanie systemów przetwarzania danych w środowisku rozproszonym z uwzględnieniem heterogeniczności i interoperacyjności podsystemów. Studenci opanowują metody i narzędzia niezbędne do projektowania i programowania aplikacji działających w KoopSI. Uzyskują pogłębione podstawy teoretyczne związane z gromadzeniem, odkrywaniem oraz przetwarzaniem danych i wiedzy w takich systemach.

Program specjalizacji obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
Semestr Przedmiot          
VII Wiedza w bazach danych          
  Logika i systemy eksperckie          
  Sieci informacyjne          
             
VIII Inteligentne systemy wieloagentowe          
  Bezpieczeństwo i ochrona systemów informatycznych          
  Zarządzanie dokumentami w pracy zespołowej          
             
IX Sieci i systemy wirtualne          
  Inżynieria systemów kooperacyjnych          
  Systemy multimedialne          
             
X Seminarium magisterskie          
  Pracownia magisterska          


Lista przedmiotów obieralnych przygotowanych z myślą o studentach tej specjalności wygląda następująco:
Semestr letni: Lingwistyka komputerowa    
  Systemy rozproszone i klient/serwer    
  Automatyczne wnioskowanie    
  Komputerowe wspomaganie zarządzania i wytwarzania    
  Dedukcyjne i obiektowo-relacyjne bazy danych    
  Systemy zarządzania przepływem prac    
       
Semestr zimowy: Metaprogramowanie w logice    
  Modele obliczeń i organizacja przetwarzania danych    
  Telematyka    
  Projektowanie rozwoju informatyzacji    
  Organizacja informacji w Internecie    
  Reinżynieria danych i procesów    

Specjalizacja jest prowadzona przez Katedrę Automatyki, Robotyki i Informatyki PP, a jej koordynatorem jest dr hab. inż. Zbigniew Kierzkowski, prof. PP.
Aktualny plan specjalizacji mozna znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ad-board/7ksi.html
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inżynieria systemów informatycznych W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Ochrona danych i zabezpieczenia