dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania W górę: Drugi stopień studiów Wstecz: Proponowane specjalizacje studiów magisterskich

Ramowe programy specjalizacji

W przedstawionych w tym punkcie programach specjalizacji realizowanych w ramach dwuletniego kursu magisterskiego przedstawiono krótki ich opis oraz listę przedmiotów obowiązkowych i obieralnych proponowanych z myślą o studentach danej specjalizacji. Należy podkreślić, że studenci mogą wybierać jako swoje przedmioty obieralne przemioty obowiązkowe i obieralne związane z dowolną specjalnością. Aby ułatwić studentom wybór przedmiotów, przyjęto, że każdy przedmiot będzie obejmował 4 godziny dydaktyczne, w dowolny sposób podzielone pomiędzy wykłady (w), seminaria (s) lub ćwiczenia audytoryjne (c), laboratoryjne (l) czy projektowe (p).