dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inżynieria oprogramowania W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Projektowanie i eksploatacja systemów

Inteligentne systemy wspomagania decyzji

Specjalność inteligentne systemy wspomagania decyzji kładzie nacisk na nowoczesne techniki przetwarzania informacji w celu wspomagania decyzji w takich dziedzinach, jak zarządzanie, projektowanie inżynierskie, biomedycyna. Specjalność ukierunkowana jest na aktywne systemy informatyczne, które cechuje umiejętność uczenia się i adaptacji do potrzeb uczestników procesu decyzyjnego. Systemy te radzą sobie ponadto z różnymi formami niedoskonałości informacji, takimi jak nadmiarowość, niepewność, niespójność. Chociaż naczelne miejsce mają tu przedmioty związane z odkrywaniem wiedzy, sieciami neuronowymi, algorytmami ewolucyjnymi, analizą informacji obrazowej i głosowej, wielokryterialnym wspomaganiem decyzji i inteligentnymi systemami w Internecie, student tej specjalności wynosi także zaawansowaną wiedzę z zakresu aktywnych systemow baz danych i programowania w środowiskach graficznych. Program specjalności i kompetencje absolwentów zostały oficjalnie uznane za równoważne wzlędem odpowiedniej specjalności na Uniwersytecie Paryskim - Dauphine. Autorzy prac dyplomowych ocenionych na co najmniej 4.0 i napisanych w języku francuskim lub angielskim mogą ubiegać się o uznanie swojego dyplomu przez Uniwersytet Paryski. Przewidziane są staże we Francji finansowane z programu Unii Europejskiej SOCRATES-ERASMUS w ostatnim semestrze studiów dla kilku wyróżniających się studentów.

Program specjalizacji obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
Semestr Przedmiot      
VII Sieci neuronowe i uczenie maszynowe      
  Algorytmy ewolucyjne i sztuczne życie      
  Aktywne bazy danych      
         
VIII Wielokryterialne wspomaganie decyzji      
  Odkrywanie wiedzy      
  Rozpoznawanie obrazów      
         
IX Systemy inteligentne w Internecie      
  Zaawansowane programowanie w środowiskach graficznych      
  Przetwarzanie i rozpoznawanie dźwięku      
         
X Zastosowania systemów inteligentnych      
  Seminarium dyplomowe      

Lista przedmiotów obieralnych przygotowanych z myślą o studentach tej specjalności wygląda następująco:
  Psychologia poznawcza    
  Przetwarzanie obrazów    
  Intranet w przedsiębiorstwie    
  Projektowanie systemów intra- i internetowych    
  Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania    
  Zarządzanie przedsięwzięciami programistycznymi (Management    
  of software development)    
  Logika rozmyta w zastosowaniach inżynierskich    

Specjalizacja jest prowadzona przez Instytut Informatyki PP, a jej koordynatorem jest prof. dr hab. inż. Roman Słowiński.
Aktualny plan specjalizacji mozna znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ad-board/4iswd.html


dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inżynieria oprogramowania W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Projektowanie i eksploatacja systemów