dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inteligentne systemy wspomagania decyzji W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Sieci komputerowe i systemy

Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznych

Specjalność projektowanie i eksploatacja systemow informatycznych obejmuje zagadnienia systemów operacyjnych, systemow baz danych, technologii intra- i internetowych oraz inżynierii oprogramowania. W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z zaawansowanymi zagadnieniami rozproszonych systemów operacyjnych, zaawansowanych systemów baz danych (post-relacyjne bazy danych, obiektowe bazy danych, temporalne i aktywne bazy danych, magazyny danych, technologia OLAP i OLAM), środowisk przetwarzania rozproszonego i obiektowego. Ponadto, studenci zapoznają się z metodami i narzędziami projektowania systemów informatycznych oraz administrowania i zarządzania systemami informatycznymi. Ważnym elementem programu, z którym zapoznają się stydenci tej specjalności, są zgadnienia dotyczące technologii intra- i internetowej. Absolwenci specjalności projektowanie i eksploatacja systemow informatycznych są ukierunkowani na projektowanie i administrowanie rozproszonymi systemami informatycznymi budowanymi w oparciu o systemy baz danych w środowisku rozproszonym.
Program specjalizacji obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
Semestr Przedmiot      
VII Rozproszone systemy operacyjne      
  Zaawansowane systemy baz danych      
  Optymalizacja kominatoryczna      
         
VIII Systemy przetwarzania obiektowego      
  Projektowanie systemów intra- i internetowych      
  Rozproszone systemy transakcyjne      
         
IX Projekty informatyczne      
  Administrowanie systemami informatycznymi      
  Analiza i eksploracja danych      
         
X Seminarium dyplomowe      

Specjalizacja jest prowadzona przez Instytut Informatyki PP, a jej koordynatorem jest dr hab. inż. Tadeusz Morzy, prof. PP.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Inteligentne systemy wspomagania decyzji W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Sieci komputerowe i systemy