dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Projektowanie i eksploatacja systemów W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania

Sieci komputerowe i systemy rozproszone

Sieci komputerowe i systemy rozproszone obejmują kompleks zagadnień związanych z szeroko rozumianą konstrukcją sieci komputerowych oraz narzędzi informatycznych i systemów aplikacyjnych w środowiskach rozproszonych. W ramach specjalności studenci zapoznają się z podstawami transmisji danych w mediach klasycznych i światłowodowych, nowoczesnymi sieciami telekomunikacyjnymi, zaawansowanymi architekturami i technologiami sieci komputerowych, problemami konstrukcji i oceny algorytmów równoległych i rozproszonych, nowoczesnymi narzędziami i środowiskami przetwarzania równoległego i rozproszonego, problematyką projektowania i zarządzania sieciami komputerowymi oraz systemami rozproszonymi, zasadami konstrukcji rozproszonych systemów wiarygodnych oraz z interdyscyplinarną tematyką narzędzi i zastosowań technologii internetowych. Absolwenci tej specjalności są szczególnie dobrze przygotowani do pracy związanej z projektowaniem, utrzymywaniem i zarządzaniem sieciami komputerowymi, rozproszonymi systemami informatycznymi oraz aplikacjami internetowymi.
Program specjalizacji obejmuje następujące przedmioty:
Semestr Przedmiot    
VII Podstawy transmisji danych i algorytmy równoległe    
  Sieci telekomunikacyjne    
  Rozproszone systemy operacyjne    
VIII Nowoczesne sieci komputerowe    
  Projektowanie systemów intra- i internetowych    
  Środowiska przetwarzania rozproszonego    
       
IX Zarządzanie sieciami komputerowymi i systemami rozproszo-    
  nymi    
  Projektowanie sieci komputerowych i systemów rozproszonych    
  Systemy wiarygodne    
       
X Środowiska przetwarzania równoległego    
  Seminarium dyplomowe    

Specjalizacja jest prowadzona przez Instytut Informatyki PP, a jej koordynatorem jest dr hab. inż. Jerzy Brzeziński, prof. PP.
Aktualny plan specjalizacji mozna znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ad-board/2skisr.html
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Projektowanie i eksploatacja systemów W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania