dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Sieci komputerowe i systemy W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Ramowe programy specjalizacji

Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania i zarządzania

Tematyka należy do nurtu zastosowań informatyki, obejmuje takie zagadnienia, jak projektowanie i eksploatacja sieci komputerowych, baz danych i metody wspomagania decyzji. Absolwent specjalności będzie przygotowany do projektowania, wdrażania i eksploatacji komputerowo zintegrowanych systemów zarządzania korporacjami. W ramach przedmiotów obowiązkowych wyróżniono trzy nurty zagadnień:
$\bullet$ komputerowo wspomagane projektowanie, planowanie i sterowanie procesami wytwarzania,
$\bullet$ nowoczesne techniki komputerowe wspomagające sterowanie złożonymi procesami,
$\bullet$ sieci korporacyjne jako czynnik integracji funkcji zarządzania. Proponuje się pewien blok przedmiotów obieralnych, które zapewniają najpełniejsze ogólne przygotowanie w zakresie tej specjalności. Możliwy jest również wybór dowolnych przedmiotów obieralnych przez studentów w celu uzyskania specyficznego, ale jasno określonego profilu przygotowania zawodowego. Każdy przedmiot obejmuje wykład i ćwiczenia laboratoryjne, realizowane z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu (m.in. laboratorium multimedialnego oraz superkomputerów udostępnionych przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe) oraz profesjonalnego oprogramowania (SAP R/3, SCALA, multimedialne bazy danych Oracle).

Oto lista przedmiotów obowiązkowych na tej specjalności:
Semestr Przedmiot    
VII Komputerowo wspomagane projektowanie    
Komputerowe systemy sterowania    
Intranet w przedsiębiorstwie    
     
VIII Planowanie i sterowanie    
Symulacja i modelowanie procesów    
Projektowanie i zastosowanie sieci korporacyjnych    
     
IX Szeregowanie zadań produkcyjnych    
Wizualizacja procesów    
Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania    
     
X Seminarium dyplomowe    
     

Lista przedmiotów obieralnych przygotowanych z myślą o studentach tej specjalności wygląda następująco:

  Usługi i systemy multimedialne    
  Komunikacja ruchoma i przetwarzanie mobilne    
  Zarządzanie sieciami korporacyjnymi    
  Zarządzanie i marketing w branży IT    

Specjalizacja jest prowadzona przez Instytut Informatyki PP, a jej koordynatorem jest dr hab. inż. Joanna Józefowska.
Aktualny plan specjalizacji mozna znaleźć na stronie: http://www.cs.put.poznan.pl/jnawrocki/ad-board/1kzswiz.html

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Sieci komputerowe i systemy W górę: Ramowe programy specjalizacji Wstecz: Ramowe programy specjalizacji