dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Problematyka organizacji studiów informatycznych W górę: Stan obecny Wstecz: Uczelniane Centrum Obliczeniowe

Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe

Centrum jest afiliowane przy Instytucie Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu, mieszczącego się przy ul. Wieniawskiego 17/19.

Pełnomocnik IChB: prof. zw. dr hab. inż. JAN WĘGLARZ
Zastępca pełnomocnika IChB: dr inż. MACIEJ STROIŃSKI


Centrum pełni m.in. następujące funkcje: Dysponuje następującymi komputerami: Powyższe komputery są połączone w jeden metakomputer. Cztery ostatnie znajdują się na liście 500 najsilniejszych (w sensie mocy obliczeniowej) komputerów świata. Cray T3E 900 jest spośród nich najnowocześniejszy i dysponuje największą mocą obliczeniową.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Problematyka organizacji studiów informatycznych W górę: Stan obecny Wstecz: Uczelniane Centrum Obliczeniowe