dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe W górę: Stan obecny Wstecz: Katedra Automatyki, Robotyki i

Uczelniane Centrum Obliczeniowe

Dyrektor: mgr inż. WALDEMAR KUKOROWSKI
Z-ca dyrektora: mgr inż. TOMASZ KOKOWSKI


Centrum mieści się w budynku Wydziału Elektrycznego przy ul. Piotrowo 3a, II piętro. Do jego zadań należy m.in. utrzymywanie i rozbudowa uczel- nianej sieci komputerowej, a także udostępnianie sprzętu obliczeniowego będącego pod jego nadzorem.