dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Proponowane specjalizacje studiów magisterskich W górę: Drugi stopień studiów Wstecz: Sylwetka magistra inżyniera informatyka

Założenia dotyczące studiów magisterskich

Studia magisterskie będą trwać 4 semestry, przy czym ostatni będzie przeznaczony na pisanie pracy magisterskiej. Aby umożliwić słuchaczom kursu magisterskiego udział w pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Informatyki, przyjęto, że obciążenie godzinowe przedmiotami z programu studiów nie powinno przekraczać 20 godzin tygodniowo. Ponadto na poziomie magisterskim będzie obowiązywać system punktowy (kredytowy). Do zaliczenia semestru potrzebnych będzie 20 punktów kredytowych. W ramach studiów magisterskich wybiera się daną specjalizację. Każda specjalizacja ma tzw.  r d z e ń  obejmujący podstawowe dla niej przedmioty. Przedmioty należące do rdzenia są obowiązkowe. Przedmioty podstawowe (czyli należące do rdzenia) stanowią 60% obciążenia, czyli 12 godzin tygodniowo (12 punktów kredytowych). Pozostałe 8 godzin student mógłby przeznaczyć na dowolne przedmioty, zgodne z jego zainteresowaniami, zdobywając dalszych 8 punktów. Tak więc proponowana obieralność ma charakter dwupoziomowy: student może wybrać specjalizację, a w ramach specjalizacji może jeszcze wybrać 40% przedmiotów.