dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Podziękowania W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Spis treści

Wstęp

Z dniem 1 października 1996 roku zaczął funkcjonować na Politechnice Poznańskiej (na Wydziale Elektrycznym) nowy program studiów, mający charakter dwustopniowy. Celem tego opracowania jest przedstawienie podstawowych informacji o tym programie, a także o warunkach, w jakich będzie on realizowany. W rozdziale 2. przedstawiono w wielkim skrócie historię informatyki poznańskiej na tle historii informatyki światowej. Opisano także krótko najważniejsze jednostki Politechniki Poznańskiej związane z informatyką, m.in. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, z którym Instytut Informatyki Politechniki Poznańskiej ma ścisłe kontakty. Rozdział 3 zawiera podstawowe informacje dotyczące organizacji studiów. Przedstawiono w nim przesłanki przemawiające za wprowadzeniem studiów dwustopniowych i omówiono zagadnienie obieralności przedmiotów. Ogólne założenia dotyczące studiów dwustopniowych przedstawiono w rozdz. 4.; zawarto tam również informacje o minimum programowym dotyczącym studiów informatycznych. Rozdział 5 poświęcono omówieniu pierwszego stopnia studiów, który kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera informatyka, a w rozdziale 6. znajdują się podstawowe informacje na temat drugiego stopnia studiów, który kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Studia informatyczne są prowadzone na Politechnice Poznańskiej od 1976 roku. W ciągu tych ponad 20 lat Politechnika Poznańska wykształciła ponad 1000 informatyków. Wśród nich było wiele szczególnie uzdolnionych osób. W rozdziale 7. przedstawiono formalne sukcesy tych osób (nagrody, wyróżnienia, publikacje) odniesione w czasie, gdy byli jeszcze studentami. Na zakończenie, w rozdziale 8., zamieszczono podstawowe informacje dla kandydatów na studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej. Ponadto przedstawiono Koło Naukowe Informatyki Booboo i Oddział Wielkopolski Polskiego Towarzystwa Informatycznego w Poznaniu.

 
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Podziękowania W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Spis treści