dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Ogólne omówienie programu studiów W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Sylwetka inżyniera informatyka

Założenia dotyczące programu studiów

Łączny czas poświęcony na studia magisterskie prowadzone w trybie dwustopniowym nie powinien wzrosnąć w porównaniu z czasem trwania obecnych (jednolitych) studiów magisterskich, a zatem nie może przekroczyć 5 lat. Im większą część tego czasu przeznaczy się na studia inżynierskie, tym wyższy poziom zawodowy będą reprezentować przyszli inżynierowie, ale tym mniej czasu zostanie im na rozwijanie zainteresowań w ramach studiów magisterskich. Stąd już na początku opracowywania nowego programu studiów przyjęto, że studia inżynierskie powinny trwać 3 lata. Przyjęto też, że III (czyli ostatni) rok studiów będzie mniej obciążony, ze względu na pracę dyplomową. Na pierwszym poziomie studiów starano się unikać przedmiotów stricte teoretycznych, takich jak teoria złożoności obliczeniowej, teoretyczne podstawy programowania, teoria automatów. Nie oznacza to jednak, że słuchacze tych studiów zostali zupełnie pozbawieni podstaw teoretycznych; odpowiedni materiał teoretyczny będzie im przedstawiony w postaci przedmiotów łączących podstawy teoretyczne z ich zastosowaniami. Na przykład elementy teorii złożoności obliczeniowej będą przedstawione razem ze strukturami danych (podstawowym kryterium oceny różnych metod implementacji jest złożoność czasowa i pamięciowa). Podobnie materiał teoretycznych podstaw programowania dotyczący lingwistyki matematycznej został włączony do przedmiotu omawiającego metody kompilacji. Dzięki takim zabiegom rośnie szansa, że student doceni znaczenie teorii i powiąże ją z konkretnymi zastosowaniami. Ogólnie można powiedzieć, że poziom inżynierski obejmuje podstawowy zakres wiedzy profesjonalnego przygotowania informatyka, sygnalizując jednocześnie kierunki dalszego pogłębiania tej wiedzy. To ostatnie ma miejsce na poziomie magisterskim, przygotowującym do twórczej pracy (niekoniecznie naukowej).

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Ogólne omówienie programu studiów W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Sylwetka inżyniera informatyka