dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Założenia dotyczące programu studiów W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Pierwszy stopień studiów

Sylwetka inżyniera informatyka

Inżynier informatyk powinien umiejętnie posługiwać się metodami i narzędziami informatyki. Powinien on być tak przygotowany, aby mogł pracować w serwisie sprzętu komputerowego, jako wysokiej klasy programista lub jako osoba zarządzająca firmą informatyczną. Jego przygotowanie zawodowe powinno także umożliwić mu kontynuację studiów na poziomie magisterskim. Informatyka wciąż rozwija się bardzo dynamicznie. Stąd też inżynier informatyk musi ciągle aktualizować i poszerzać swoją wiedzę. W tym celu niezbędna jest dobra znajomość języka angielskiego. Inżynier informatyk powinien też być przygotowany do prowadzenia firmy. Z tego względu pożądana jest znajomość prawnych i finansowych podstaw biznesu. W raporcie przygotowanym przez grupę Petera Denninga [3] przedstawiono informatykę jako dziedzinę wiedzy opartą na: Wydaje się, że w przypadku studiów politechnicznych szczególny nacisk powinien być położony na te dwie ostatnie umiejętności. Ponadto  m a g i s t e r   i n ż y n i e r  powinien mieć dobrze opanowane teoretyczne podstawy informatyki.