Dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: O tym dokumencie ... W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Sekcja Studencka PTI

Bibliografia

1
Błażewicz J., Nawrocki J.R., Dwustopniowe studia informatyczne na Politechnice Poznańskiej, Komputer w Edukacji, nr 3-4/1995, 23-31.

2
Bubak M. , Zieliński K. , Projekt programu studiów na kierunku informatyka, w: Materiały Dziesiątego Seminarium Metodycznego Informatyki, Borki, 7-9.05.1992, 14-19.

3
Denning P.J. et al., Computing as a discipline, Comm. ACM, 32 (1989) No. 1, 9-23.

4
Diks K. , Holenderski L. , Kreczmar A. , Projekt nowego programu nauczania dla kierunku ``Informatyka" na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, w: Materiały Dziesiątego Seminarium Metodycznego Informatyki, Borki, 7-9.05.1992, 1-7.

5
Educational Information 1993, Attila József University, Departments of Informatics, Szeged, 1993.

6
Faculty of Engineering 1990-91 including Schools of Architecture, Computer Science and Urban Planning, in: 1990-91 Mc Gill.

7
Finkelstein A. , European computing curricula: A guide and comparative analysis, Computer J., 36 (1993) 299-310.

8
Informator dla kandydatów na studia w roku akademickim 1997/98, Politechnika Poznańska, Poznań 1998.

8
Informator i skład osobowy na rok akademicki 1997/98, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 1997.

9
Klub Studentów Informatyki ``Booboo", Nasza ankieta, Poznań, grudzień 1993.

10
Materiały Dziesiątego Seminarium Metodycznego Informatyki, Borki, 7-9.05.1992.

11
Nawrocki J., Towards educating leaders of software teams: a new software engineering programme at PUT, w: Software Engineering Education Symposium SEES'98, Scientific Publishers OWN, Poznań 1998, 149-157.

12
Tarhio J., Tienari M. (eds.), Computer Science at the University of Helsinki, Helsinki, May 1989.

13
Tucker A.B., Barnes B.H., Flexible design: A summary of Computing Curricula 1991, Computer, November 1991, 56-66.

14
Ustawa z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, Dziennik Ustaw RP nr 65, poz. 385, 893-915.

15
Węglarz J. , Rozwój informatyki a wizja społeczeństwa informatycznego (wykład inauguracyjny r. akad. 1995/96), Informator Politechniki Poznańskiej, nr 4, 1995, 21-38.

16
Zamojski W., Nowe programy nauczania Systemów Mikroprocesorowych i Mikrokomputerowych na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, w: Materiały Dziesiątego Seminarium Metodycznego Informatyki, Borki, 7-9.05.1992, 26-33.