Dalej W górę wstecz Spis treœci
W górę: INFORMATYKA'99 Informator dla studentów Wstecz: Bibliografia

O tym dokumencie ...

Niniejszy dokument html został opracowany na podstawie pracy:
INFORMATYKA'99
Informator dla studentów informatyki
Politechniki Poznańskiej
Jacek Błażewicz, Jerzy Nawrocki, Jan Węglarz.


Dlatego niektóre informacje (np. data złożenia dokumentów w celu przyjęcia na studia, struktura Uczelni, oferowane specjalności) mogą być w oczywisty sposób nieaktualne. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z sekretariatem Instytutu Informatyki, lub Dziekanatem Wydziału Informantyki i Zarządzania.


This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 98.1p1 release (March 2nd, 1998)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.

The command line arguments were:
latex2html -html_version 3.2,latin2 guide71.

The translation was initiated by Maciej Drozdowski on 1999-04-16.


Later on Maciej Drozdowski manually polonized this document. Maciej Drozdowski expresses his gratitude to himself for this stunt.