dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Krótki opis przedmiotów W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Ogólne omówienie programu studiów

Ramowy program pierwszego stopnia studiów

Proponowany program I etapu studiów przedstawiono poniżej. W pierwszej kolumnie podano numery semestrów, w drugiej identyfikatory przedmiotów, w trzeciej nazwy przedmiotów, w czwartej, piątej i szóstej tygodniowe obciążenie w odniesieniu do wykładów, ćwiczeń tablicowych i laboratoriów (pozioma kreska oznacza zero), a w ostatniej kolumnie znajduje się łączne obciążenie tygodniowe (gwiazdkami oznaczono symbole przedmiotów odpowiadających minimum programowemu ACM/IEEE). Przedmioty kończące się egzaminem wyróżniono literą E w nawiasie.
Sem. Ident. Nazwa przedmiotu Organizacja  
             
I PRO Wprowadzenie do programowania (E) 2w -c 2l  
  INF Wprowadzenie do informatyki (E) 2w -c -l  
  NAI Narzędzia informatyki 2w -c 2l  
  ELE Elektronika 3w -c -l  
  MAT Matematyka I (E) 5w 3c -l  
  ANG Język angielski -w 4c -l  
  PRA Prawo i ekonomia dla informa- 2w -c -l  
    tyków       27
             
II STR Algorytmy i struktury danych (E) 2w -c 2l  
  NIS Programowanie niskopoziomowe 2w -c 2l  
  SYS Systemy operacyjne I 2w -c 2l  
  UTC Układy techniki cyfrowej 2w 1c 2l  
  NUM Elementy metod numerycznych 1w -c 1l  
  MAT Matematyka II (E) 3w -c -l  
  ELE Elektronika -w -c 2l  
  ANG Język angielski -w 4c -l 28
             
Sem. Ident. Nazwa przedmiotu Organizacja  
             
III SYS Systemy operacyjne II (E) 2w -c 2l  
  ARC Architektura systemów liczących (E) 3w -c 2l  
  INZ Inżynieria oprogramowania I 2w -c 2l  
  OPE Badania operacyjne (E) 2w 2c -l  
  OKO Wprowadz. do optymal. kombinat. 3w -c 1l  
  CPP Programowanie obiektowe 1w -c 2l  
  LOG Programowanie deklaratywne 1w -c 2l  
  ANG Język angielski -w 3c -l 30
             
IV BAZ Systemy baz danych I 2w -c 2l  
  NET Sieci komputerowe I 2w -c 2l  
  KOM Języki formalne i kompilatory 2w -c 2l  
  GRA Grafika komputerowa 1w -c 1l  
  SZT Wprowadzenie do sztucznej 2w -c 1l  
    inteligencji (E)        
  INZ Inżynieria oprogramowania II (E) 2w -c 2l  
  STE Sterowanie komputerowe(E) 2w -c 2l  
  ANG Język angielski -w 4c -l 29
             
V NET Sieci komputerowe II (E) 2w -c 2l  
  BAZ Systemy baz danych II (E) 2w -c 2l  
  ROW Przetwarzanie równoległe(E) 2w -c 1l  
  ROZ Podstawy przetwarzania rozproszonego 1w -c 1l  
  DEC Wspomaganie decyzji (E) 2w -c 2l  
  HCI Komunikacja człowiek - komputer 2w -c 2l  
  OCH Ochrona danych 2w -c -l  
  ANG Język angielski (E) -w 1c -l  
  KSI Podstawy rachunkowości i finansów 1w 1c -l 26
             
VI IPR Informatyzacja przedsiębiorstw 2w -c 2l  
  ZAS Zastosowania informatyki 2w -c 2l  
  ZES Projekt zespołowy (E) -w -c 6l  
  OB1 Przedmiot obieralny   3    
  OB2 Przedmiot obieralny   3   20

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Krótki opis przedmiotów W górę: Pierwszy stopień studiów Wstecz: Ogólne omówienie programu studiów