dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Obieralność przedmiotów W górę: Problematyka organizacji studiów informatycznych Wstecz: Wprowadzenie

Studia jednolite czy dwustopniowe?

W sposobach kształcenia informatyków w szkołach wyższych można wyróżnić dwa modele: amerykański i europejski. Model europejski charakteryzuje się jednolitym programem studiów magisterskich trwających 4 lata (Belgia, Holandia), 4,5 roku (Niemcy), 5 lat (Dania, Grecja, Portugalia, Włochy), a nawet 6 lat (Hiszpania) [7]. W Grenoble studia informatyczne trwają 3 lata, ale są poprzedzone kursami przygotowawczymi z zakresu matematyki, fizyki i chemii, które trwają 2 lata [7]. Studia informatyczne na uniwersytecie w Helsinkach [12] również mają jednolity charakter i trwają 5 lat (jest co prawda podział na przedmioty undergraduate i graduate, ale w raporcie mówi się tylko o studiach magisterskich i doktoranckich). Model amerykański polega na wprowadzeniu stopnia bakałarza (ang. bachelor). Studia są dwustopniowe. Pierwszy etap studiów kończy się uzyskaniem stopnia bakałarza i jeśli student chce, może kontynuować naukę na poziomie magisterskim (ang. master). Stopień bakałarza uprawnia do wykonywania zawodu i jest uznawany przez organizacje zawodowe. Na przykład na McGill University w Montrealu ten I etap studiów trwa 7 semestrów i również obejmuje studia na kierunku computer engineering [6]. Studia na Imperial College w Londynie i University of Dublin są również prowadzone w stylu amerykańskim; po 3 latach w Londynie, a po 4 w Dublinie student otrzymuje stopień bakałarza i po następnym roku stopień magistra [7]. Na Węgrzech coraz bardziej popularny staje się model amerykański. Na przykład na Uniwerytecie Attila József w Szeged wprowadzono studia dwustopniowe [5]. Pierwszy poziom trwa 3 lata, a drugi wymaga następnych 2 lat studiów. W Polsce mamy w zasadzie do czynienia z modelem europejskim, chociaż zaczynają się pojawiać propozycje studiów dwustopniowych. Na przykład gotowy jest projekt dwustopniowych studiów informatycznych opracowany w Instytucie Informatyki AGH [2]. Zgodnie z tym projektem studia inżynierskie trwałyby 7 semestrów, a studia magisterskie kolejne 3 semestry. Semestr VII byłby przeznaczony na pisanie pracy inżynierskiej, a semestr X służyłby przygotowaniu pracy magisterskiej. Wydaje się, że studia dwustopniowe mają potencjalnie szereg zalet w stosunku do studiów jednolitych. Oto niektóre z nich:
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Obieralność przedmiotów W górę: Problematyka organizacji studiów informatycznych Wstecz: Wprowadzenie