dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Studia jednolite czy dwustopniowe? W górę: Problematyka organizacji studiów informatycznych Wstecz: Problematyka organizacji studiów informatycznych

Wprowadzenie

Opracowując założenia nowego programu studiów informatycznych na Politechnice Poznańskiej, szczególną uwagę zwrócono na dwa elementy: W dalszej części opracowania omówiono podstawowe zagadnienia związane z organizacją studiów (studia jednolite czy dwustopniowe, zakres obieralności przedmiotów, minimum programowe). Następnie przedstawiono ogólne założenia przyjęte przy opracowywaniu nowego programu studiów i przedstawiono program studiów inżynierskich oraz magisterskich.