dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Ogólne założenia dotyczące dwustopniowych W górę: Obieralność przedmiotów Wstecz: Krótki przegląd istniejących rozwiązań

Wnioski

Jak widać, coraz większą popularność zdobywa sobie system punktowy. W systemie tym każdy przedmiot ma przypisaną pewną liczbę punktów i aby ukończyć studia, student musi zaliczyć przedmioty, których suma punktów jest nie mniejsza niż z góry określone minimum. Jest to jednak skrajna forma obieralności, rzadko kiedy w pełni stosowana, przynajmniej w odniesieniu do studiów informatycznych (patrz np. [7]). Najczęściej obieralność jest ograniczona do 2 ostatnich lat studiów. W naszej propozycji studiów dwustopniowych obieralność i system punktowy dotyczy głównie poziomu studiów magisterskich. Na studiach inżynierskich, ze względu na konieczność zaliczenia minimum programowego, wybór przedmiotów może być bardzo ograniczony.