dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Wnioski W górę: Obieralność przedmiotów Wstecz: Obieralność przedmiotów

Krótki przegląd istniejących rozwiązań

Na uniwersytecie w Louvain wyboru przedmiotów dokonuje się już od 3. roku studiów. Przedmioty są podzielone na 7 obszarów. Maksymalnie 5 z nich może być zaliczonych przez studenta w zredukowanej formie, co oznacza, że tylko niektóre z przedmiotów należących do takiego obszaru student będzie musiał zaliczyć (w każdym z obszarów są zaznaczone przedmioty stanowiące jego minimum programowe). W Grenoble na przedostatnim roku studiów studenci wybierają na I półrocze jedną z 2 specjalizacji (informatyka albo matematyka i informatyka), a na II półrocze jedną z 5 specjalizacji (architektura i systemy, systemy i kompilatory, oprogramowanie: teoria i praktyka, matematyczne podstawy podejmowania decyzji, obliczenia naukowe). Na ostatnim roku studiów jest 8 specjalizacji i dla każdej z nich jest określony zbiór przedmiotów obowiązkowych i obieralnych. Na uniwersytecie w Dortmundzie obieralność dotyczy 2 ostatnich lat studiów. Przedmioty są podzielone na teoretyczne i praktyczne i student musi wybrać 3 przedmioty teoretyczne i 3 praktyczne. Na uniwersytecie w Dublinie obieralność ogranicza się do ostatniego roku studiów na poziomie bakałarza, gdzie student wybiera 2 przedmioty spośród 7. Dość podobny system jest na uniwersytecie w Patras: w semestrze VII student wybiera przynajmniej 3 kursy opcjonalne, w semestrze VIII - 4, a w IX co najmniej 5. Jeszcze większą możliwość wyboru mają studenci Politechniki Mediolańskiej. Pierwsze przedmioty obieralne pojawiają się już na semestrze III, ale prawdziwa obieralność dotyczy 2 ostatnich lat studiów. Przedmioty są podzielone na 6 grup tematycznych liczących od 7 do 24 przedmiotów, i na przykład w trakcie semestru VIII student musi wybrać 1 przedmiot z grupy przedmiotów matematycznych i 2 z grupy przedmiotów software'owych. Na uniwersytecie w Kopenhadze jest system punktowy. Obowiązuje on na ostatnich 2 latach studiów. Punkty są podzielone na 2 kategorie: ustne (oral) i pisemne (written). Punkty ustne uzyskuje się za udział w zajęciach i seminariach, natomiast punkty pisemne są przyznawane za sprawozdania i pracę magisterską. Za pracę magisterską można uzyskać od 9 do 15 punktów pisemnych. Aby ukończyć studia, trzeba uzyskać co najmniej 24 punkty pisemne, a 48 w ogóle. Punkty są również przyznawane za projekty realizowane w formie kontraktu między nauczycielem a pewną liczbą studentów (zwykle liczba ta waha się między 1 a 3). Program studiów opracowany w Instytucie Informatyki AGH [2] przewiduje obieralność tylko na poziomie studiów magisterskich, tylko w trakcie semestru IX i tylko w odniesieniu do 5 wykładów monograficznych. Pozostałe przedmioty są obowiązkowe.

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Wnioski W górę: Obieralność przedmiotów Wstecz: Obieralność przedmiotów