dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Drugi stopień studiów W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr V

Semestr VI


Informatyzacja przedsiębiorstw (2w, -ć, 2l) Cele i zadania przedsiębiorstwa; procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie; sterowanie i regulacja; model informacyjny przedsiębiorstwa; struktura organizacyjna i funkcjonalna; opis powiązań informacyjnych; podejścia zorientowane obiektowo i funkcjonalnie; narzędzia opisu; zarządzanie wdrażaniem systemu informatycznego w przedsiębiorstwie: planowanie, ocena kosztów, obsługa i nadzór, dokumentowanie, kontrola jakości; systemy finansowo-księgowe i materiałowe: zakres zastosowań, rozwiązania informatyczne, systemy informowania kierownictwa, podstawy prawne; rachunkowość zarządcza przedsiębiorstwa, sterowanie ekonomiczne w przedsiębiorstwie, rachunkowość a sterowanie ekonomiczne; analiza inwestycji, kryteria oceny efektywności, wybór projektów inwestycyjnych, ocena rezultatów inwestycji; wspomaganie analizy przepływów finansowych w przedsiębiorstwie, analiza wrażliwości systemu finansowego przedsiębiorstwa; badania marketingowe w przedsiębiorstwie: wspomaganie decyzji marketingowych, analiza wyników badań marketingowych; planowanie i prognozowanie: modele, metody i narzędzia informatyczne; systemy czasu rzeczywistego: projektowanie, modelowanie stanów, monitoring i system kontroli, gromadzenie informacji.

Zastosowania informatyki (2w, -ć, 2l) Jest to grupa przedmiotów obieralnych dotyczących zastosowań informatyki w różnych dziedzinach nauki: biomedycynie, bankowości itp. Konkretna lista przedmiotów zostanie studentom przedstawiona w semestrze V. W roku akademickim 1997/98 studenci wybrali następujące przedmioty:
$\bullet$ Zastosowanie informatyki w biomedycynie
$\bullet$ Zastosowanie informatyki w przedsiębiorstwie produkcyjnym

Projekt zespołowy (-w, -ć, 6l) W ramach tego przedmiotu studenci przygotują pracę, która będzie podstawą przyznania stopnia inżyniera informatyka. W trakcie wykładów zostaną przedstawione podstawowe zagadnienia związane z pracą zespołową i współczesne narzędzia informatyczne wspomagające takie działanie.

Przedmioty obieralne (2w, -ć, 2l): W roku akademickim 1997/98 studenci wybrali spośród 37 zaoferowanych przedmiotów następujące przedmioty obieralne:
$\bullet$ Kombinatoryczne aspekty biologii molekularnej
$\bullet$ Programowanie wizualne
$\bullet$ Podstawy techniki multimedialnej
$\bullet$ Zaawansowane systemy baz danych
W roku następnym liczba oferowanych przedmiotów była podobna. Studenci wybrali następujące przedmioty:
$\bullet$ Programowanie wizualne
$\bullet$ Projektowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
$\bullet$ Zaawansowane systemy baz danych

dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Drugi stopień studiów W górę: Krótki opis przedmiotów Wstecz: Semestr V