Dalej W górę wstecz Spis treści
Dalej: Koło Naukowe Studentów Informatyki W górę: Pozostałe informacje Wstecz: Pozostałe informacje

Podstawowe informacje dla kandydatów na studia informatyczne

Szanowni Państwo,

Informacje dla kandydatów na studia informatyczne w Politechnice Poznańskiej zawarte w publikacji, J. Błażewicz, J.R. Nawrocki, J. Węglarz, "INFORMATYKA'99 - Informator dla studentów informatyki Politechniki Poznańskiej" stały się, z oczywistych względów, nieaktualne. Aktualnych informacji można zaczerpn±ć w Dziekanacie Wydziału Informatyki i Zarz±dzania, ul. Strzelecka 11, 60-965 Poznań, tel.(61) 665 85 71, 665 85 75, 665 85 79, fax.(61) 665 85 87.
Można też kontaktować się z Działem Kształcenia i Spraw Studenckich PP, pl. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań, tel. (0-61) 665 36 40, 665 35 39, 665 35 04. email: dzial.ksztalcenia@put.poznan.pl


next W górę wstecz Spis treści
Dalej: Koło Naukowe Studentów Informatyki W górę: Pozostałe informacje Wstecz: Pozostałe informacje