dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Stan obecny W górę: Informatyka na Politechnice Poznańskiej Wstecz: Informatyka na Politechnice Poznańskiej

Trochę historii

Początków informatyki można doszukiwać się już w czasach starożytnych. Co prawda, nie było wtedy jeszcze komputerów, ale były już przejawy ,,myślenia algorytmicznego", które leży u podstaw informatyki jako dyscypliny naukowej [15]. Jako przykład może służyć sposób obliczania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb całkowitych dodatnich podany przez Euklidesa w IV w. przed naszą erą. W latach 30. XX w. wielu wybitnych uczonych pracowało nad teorią algorytmów, żeby wymienić Alana Turinga, Kurta Goedla, Alonzo Churcha i Emila Posta. Od strony ,,sprzętowej" istotnym elementem w rozwoju informatyki było skonstruowanie przez Blaise'a Pascala w 1642 roku tzw. machiny matematycznej, która może być uważana za pierwszy mechaniczny kalkulator. Wymienić tu należy także Charlesa Babbage'a, który w 1833 r. częściowo zbudował tzw. maszynę różnicową, a następnie sporządził plany tzw. maszyny analitycznej. Pierwszy komputer z prawdziwego zdarzenia został uruchomiony 14 lutego 1946 roku na Pensylwania State University (Stany Zjednoczone). Nazywał się ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Calculator), ważył około 30 ton i składał się z 18 000 lamp elektronowych. Jego głównymi konstruktorami byli Presper Eckert i John Mauchly, do których dołączył John von Neumann. Od tego momentu zaczyna się ,,nasza era" w informatyce. Mimo pogarszającej się sytuacji politycznej (początek zimnej wojny), te nowinki techniczne zadziwiająco szybko przywędrowały do Polski. Już w 1948 roku powstają pierwsze zespoły badawcze zajmujące się budową ,,maszyn matematycznych" czy też ,,mózgów elektronowych", jak wtedy nazywano komputery. W latach 50. powstają pierwsze krajowe komputery (ZAM-1, UMC-1). W latach 1962/63 zostaje zainstalowana na Politechnice Poznańskiej (w Katedrze Elektroenergetyki) pierwsza maszyna cyfrowa. Powstaje przy tej katedrze Ośrodek Maszyn Matematycznych, którym kieruje doc. Henryk Wiśniewski. Rośnie zainteresowanie informatyką i rosną też jej możliwości. Uczelnia otrzymuje coraz bardziej nowoczesne komputery. W połowie lat 70. powstaje, z wykorzystaniem produkowanego w ELWRO Wrocław komputera ODRA-1305, wielodostępny system liczący. Zostaje też powołany w 1976 r. staraniem Środowiskowego Ośrodka Informatyki, kierowanego przez doc. Zbigniewa Kierzkowskiego, kierunek informatyka. Dzięki staraniom zespołów w ówczesnym Instytucie Automatyki, kierowanych przez doc. Jerzego Grzymałę-Bussego i doc. Jana Węglarza, Poznań pojawia się jako ważny ośrodek naukowy na mapie informatycznej Polski i świata. Lata 80., mimo trudności związanych z wprowadzeniem stanu wojennego (kłopoty z wyjazdami, brak dostępu do najnowszej technologii związany z ograniczeniami COCOM, fala emigracji itp.), są nadal okresem rozwoju informatyki zarówno w Polsce, jak i na Politechnice Poznańskiej. W tej ostatniej, oprócz silnego nurtu badawczego z pogranicza informatyki i badań operacyjnych (teoria szeregowania zadań, złożoność obliczeniowa algorytmów i problemów kombinatorycznych), pojawiają się nowe problemy badawcze, wśród których najistotniejsze to: bazy danych, sieci komputerowe, komputerowe wspomaganie podejmowania decyzji i inżynieria oprogramowania. Warto też wspomnieć o ogromnym przedsięwzięciu techniczno-naukowym, jakim było opracowanie projektu komputerów ELWRO 800 i ELWRO Junior (wraz z oprogramowaniem podstawowym) dla zakładów ELWRO we Wrocławiu. Trudno jeszcze podsumowywać dekadę lat 90. Jednakże na podstawie zdarzeń, które już miały miejsce, można powiedzieć, że jest to okres dalszego utrwalania pozycji, jaką zdobyła informatyka poznańska w latach ubiegłych. W tym względzie szczególną nadzieją napawają nas sukcesy naszych stydentów w różnych konkursach krajowych i zagranicznych.
dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Stan obecny W górę: Informatyka na Politechnice Poznańskiej Wstecz: Informatyka na Politechnice Poznańskiej