Dalej W górę wstecz Spis treœci
Dalej: Instytut Informatyki W górę: Stan obecny Wstecz: Stan obecny

Wprowadzenie

Politechnika Poznańska składa się obecnie z sześciu wydziałów: Na Wydziale Elektrycznym działają cztery instytuty i jedna katedra. Studenci Wydziału Elektrycznego kształcą się na następujących kierunkach: Kształceniem studentów informatyki zajmują się głównie dwie jednostki: Instytut Informatyki oraz Katedra Automatyki, Robotyki i Informatyki. Studenci informatyki mają dostęp do sprzętu i oprogramowania należącego do tych jednostek, a także mogą korzystać z zasobów Uczelnianego Centrum Obliczeniowego i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego. W dalszej części przedstawiono podstawowe informacje dotyczące wymienionych jednostek opracowane na podstawie Informatora Politechniki Poznańskiej [9].