POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912009

Raporty w języku angielskim

RA-01/09 J. Józefowska, A. Ławrynowicz, T. Łukaszewski, The role of semantics in mining frequent patterns from knowledge bases in description logics with rules. Poznań 2009
RA-02/09 J. Stefanowski, K. Napierała, On handling experts argumentation in rule induction. Poznań 2009, s.19
RA-03/09 P. Boiński, M. Zakrzewicz, Query partitioning algorithms for concurrent processing of large batches of frequent item set queries. Poznań 2009
RA-04/09 A. Danilecki, A. Kobusińska, J. Kobusiński, M. Szychowiak, Determining rollback-recovery dependence of composed RESTfull services. Poznań 2009, s. 7.
RA-05/09 M. Komosiński, A. Kupś, Models and implementation of timing processes using artificial life techniques. Poznań 2009
RA-06/09 K. Dembczyński, P.G. Gaweł, A. Jaszkiewicz, W. Kotłowski, A. Szarecki, Improving the travel time prediction by using the real-time floating car data. Poznań 2009
RA-07/09 M. Szeląg R. Słowiński, J. Błaszczyński, VC-Dom LEM: rule induction algorithm for variable consistency rough set approaches. Poznań 2009
RA-08/09 J. Błaszczyński, M. Deckert, J. Stefanowski, Sz. Wilk, Processing imbalance data with invotes ensamble. Poznań 2009s.
RA-09/09 J. Berlińska, M. Drozdowski, Dominance properties for divisible map reduce computations. Poznań 2009
RA-10/09 J. Błażewicz, T.C.E. Cheng, M. Machowiak, C. Oguz, Berth and quay crane allocation: a model. Poznań 2009


Raporty w języku polskim

RB-01/09 M. Hapke, M. Kozłowski, Analiza i predykcja prędkości pojazdów w sieci drogowej. Poznań 2009
RB-02/09 P. Jędrzejczak, M. Wojciechowski, Ścieżki dostępu do danych w odkrywaniu zbiorów częstych. Poznań 2009
RB-03/09 D. Mierzwiński, M. Wojciechowski, Biblioteka do obsługi przepisywania zaptań eksploracyjnych dla systemu Oracle11g. Poznań 2009
RB-04/09 L. Budzyńska, P. Poznaniak, Przygotowanie i propagacja systemów operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania OpenSource na potrzeby laboratorium komputerowego. Poznań 2009
RB-05/09 P. Kominek, I. Masłowska, I. Szczęch, B. Wołyńska, Informatyzacja przedsiębiorstw – materiały dydaktyczne. Poznań 2009
RB-06/09 P. Zielniewicz, M. Świątek, Środowisko do wsadowego przetwarzania danych. Poznań 2009
RB-010/09 P. Kominek, P. Zielniewicz, Integracja narzędzi OpenSource do zarządzania obrazami w standardzie DICOM. Poznań 2009
RB-011/09 J. Brzeziński, A. Kobusińska, P. Utrajczak, Scenariusze odtwarzania aplikacji w środowisku IBM WebSphere. Poznań 2009
RB-012/09 A. Kobusińska, J. Kobusiński, J. Wojciechowski, Interpreter poleceń Windows PowerShell – zasady użytkowania. Poznań 2009
RB-013/09 J. Brzeziński, P. Giełda, J. Kobusiński, P. Szubert, Systemy lokalizowania w inteligentnych budynkach. Poznań 2009
RB-014/09 J. Kobusiński, J. Ziętek, System lokalizowania i powiadamiania personelu szpitalnego z wykorzystaniem urządzeń mobilnych i technologii RFID. Poznań 2009
RB-015/09 M. Kałuża, P. Wojciechowski, Pozycjonowanie stron WWW. Poznan 2009
RB-016/09 Ł. Kowalewski, M. Szychowiak, Przegląd zabezpieczeń w systemach SOA. Poznań 2009
RB-017/09 B. Bębel, M. Wiliński, Projekt i implementacja systemu do zarządzania domami studenckimi. Poznań 2009
RB-018/09 J. Brzeziński, K. Ciszek, Wirtualizacja serwerów. Porównanie rozwiązań wirtualizacji pod kryterium wydajności aplikacji biznesowych. Poznań 2009
RB-019/09 R. Malinowski, C. Sobaniec, Generowanie aplikacji bazodanowych na podstawie opisu w XML. Poznań 2009
RB-020/09 B. Brodecki, M. Kowalik, C. Sobaniec, Wykorzystanie rozszerzeń RMON i RMON2 protokołu SNMP w celu wykonania aplikacji zapewniającej monitorowanie sieci komputerowej. Poznań 2009
RB-021/09 J. Brzeziński, D. Dwornikowski, Interaktywne usługi głosowe dla sieci VIP. Poznań 2009
RB-022/09 I. Banaś, M. Morzy, Uniwersalne komponenty interfejsu użytkownika w bogatych aplikacjach internetowych. Poznań 2009
RB-023/09 M. Grząślewicz, M. Morzy, Badanie ewolucji sieci społecznych na przykładzie forów internetowych. Poznań 2009
RB-024/09 A. Telicki, Sz. Wilk, P. Wędrzyński, Systemy pracy grupowej w zastosowaniach medycznych. Poznań 2009
RB-025/09 J. Kniat, D. Szczepański, System gromadzenia danych fenologicznych. Poznań 2009
RB-026/09 J. Kniat, J. Kociewski, System generacji modułów do nauki języka obcego dla urządzenia PDA. Poznań 2009
RB-027/09 J. Kniat, P. Hałas, System wspomagający pracę ośrodka fizykoterapii. Poznań 2009
RB-028/09 J. Kniat, Ł. Rudnicki, System wspomagający obliczenia rozproszone. Poznań 2009
RB-029/09 B. Prędki, Programowanie na platformie iPhone i PhoneDeveloper University Program. Poznań 2009
RB-030/09 P. Kamiński, M. Sajkowski, Zarządzanie urządzeniami sieciowymi za pomocą technologii XML, Poznań 2009
RB-031/09 W. Majchrzak, T. Koszlajda, Implementacja mechanizmów strumieniowego zarządzania danymi do przetwarzania informacji z rynków finansowych. Poznań 2009
RB-032/09 M. Kiner, T. Koszlajda, Analiza porównawcza narzędzi do pełnotekstowego wyszukiwania dokumentów tekstowych. Poznań 2009


[English Version] Wersja angielska - English version