POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 19912009

Reports in English

RA-01/09 J. Jozefowska, A. Lawrynowicz, T. Lukaszewski, The role of semantics in mining frequent patterns from knowledge bases in description logics with rules. Poznan 2009
RA-02/09 J. Stefanowski, K. Napierala, On handling experts argumentation in rule induction. Poznan 2009, s.19
RA-03/09 P. Boinski, M. Zakrzewicz, Query partitioning algorithms for concurrent processing of large batches of frequent item set queries. Poznan 2009
RA-04/09 A. Danilecki, A. Kobusinska, J. Kobusinski, M. Szychowiak, Determining rollback-recovery dependence of composed RESTfull services. Poznan 2009, s. 7.
RA-05/09 M. Komosinski, A. Kups, Models and implementation of timing processes using artificial life techniques. Poznan 2009
RA-06/09 K. Dembczynski, P.G. Gawel, A. Jaszkiewicz, W. Kotlowski, A. Szarecki, Improving the travel time prediction by using the real-time floating car data. Poznan 2009
RA-07/09 M. Szelag R. Slowinski, J. Blaszczynski, VC-Dom LEM: rule induction algorithm for variable consistency rough set approaches. Poznan 2009
RA-08/09 J. Blaszczynski, M. Deckert, J. Stefanowski, Sz. Wilk, Processing imbalance data with invotes ensamble. Poznan 2009s.
RA-09/09 J. Berlinska, M. Drozdowski, Dominance properties for divisible map reduce computations. Poznan 2009
RA-10/09 J. Blazewicz, T.C.E. Cheng, M. Machowiak, C. Oguz, Berth and quay crane allocation: a model. Poznan 2009


Reports in Polish

RB-01/09 M. Hapke, M. Kozlowski, Analiza i predykcja predkosci pojazdow w sieci drogowej. Poznan 2009
RB-02/09 P. Jedrzejczak, M. Wojciechowski, Sciezki dostepu do danych w odkrywaniu zbiorow czestych. Poznan 2009
RB-03/09 D. Mierzwinski, M. Wojciechowski, Biblioteka do obslugi przepisywania zaptan eksploracyjnych dla systemu Oracle11g. Poznan 2009
RB-04/09 L. Budzynska, P. Poznaniak, Przygotowanie i propagacja systemow operacyjnych z wykorzystaniem oprogramowania OpenSource na potrzeby laboratorium komputerowego. Poznan 2009
RB-05/09 P. Kominek, I. Maslowska, I. Szczech, B. Wolynska, Informatyzacja przedsiebiorstw – materialy dydaktyczne. Poznan 2009
RB-06/09 P. Zielniewicz, M. Swiatek, Srodowisko do wsadowego przetwarzania danych. Poznan 2009
RB-010/09 P. Kominek, P. Zielniewicz, Integracja narzedzi OpenSource do zarzadzania obrazami w standardzie DICOM. Poznan 2009
RB-011/09 J. Brzezinski, A. Kobusinska, P. Utrajczak, Scenariusze odtwarzania aplikacji w srodowisku IBM WebSphere. Poznan 2009
RB-012/09 A. Kobusinska, J. Kobusinski, J. Wojciechowski, Interpreter polecen Windows PowerShell – zasady uzytkowania. Poznan 2009
RB-013/09 J. Brzezinski, P. Gielda, J. Kobusinski, P. Szubert, Systemy lokalizowania w inteligentnych budynkach. Poznan 2009
RB-014/09 J. Kobusinski, J. Zietek, System lokalizowania i powiadamiania personelu szpitalnego z wykorzystaniem urzadzen mobilnych i technologii RFID. Poznan 2009
RB-015/09 M. Kaluza, P. Wojciechowski, Pozycjonowanie stron WWW. Poznan 2009
RB-016/09 L. Kowalewski, M. Szychowiak, Przeglad zabezpieczen w systemach SOA. Poznan 2009
RB-017/09 B. Bebel, M. Wilinski, Projekt i implementacja systemu do zarzadzania domami studenckimi. Poznan 2009
RB-018/09 J. Brzezinski, K. Ciszek, Wirtualizacja serwerow. Porownanie rozwiazan wirtualizacji pod kryterium wydajnosci aplikacji biznesowych. Poznan 2009
RB-019/09 R. Malinowski, C. Sobaniec, Generowanie aplikacji bazodanowych na podstawie opisu w XML. Poznan 2009
RB-020/09 B. Brodecki, M. Kowalik, C. Sobaniec, Wykorzystanie rozszerzen RMON i RMON2 protokolu SNMP w celu wykonania aplikacji zapewniajacej monitorowanie sieci komputerowej. Poznan 2009
RB-021/09 J. Brzezinski, D. Dwornikowski, Interaktywne uslugi glosowe dla sieci VIP. Poznan 2009
RB-022/09 I. Banas, M. Morzy, Uniwersalne komponenty interfejsu uzytkownika w bogatych aplikacjach internetowych. Poznan 2009
RB-023/09 M. Grzaslewicz, M. Morzy, Badanie ewolucji sieci spolecznych na przykladzie forow internetowych. Poznan 2009
RB-024/09 A. Telicki, Sz. Wilk, P. Wedrzynski, Systemy pracy grupowej w zastosowaniach medycznych. Poznan 2009
RB-025/09 J. Kniat, D. Szczepanski, System gromadzenia danych fenologicznych. Poznan 2009
RB-026/09 J. Kniat, J. Kociewski, System generacji modulow do nauki jezyka obcego dla urzadzenia PDA. Poznan 2009
RB-027/09 J. Kniat, P. Halas, System wspomagajacy prace osrodka fizykoterapii. Poznan 2009
RB-028/09 J. Kniat, L. Rudnicki, System wspomagajacy obliczenia rozproszone. Poznan 2009
RB-029/09 B. Predki, Programowanie na platformie iPhone i PhoneDeveloper University Program. Poznan 2009
RB-030/09 P. Kaminski, M. Sajkowski, Zarzadzanie urzadzeniami sieciowymi za pomoca technologii XML, Poznan 2009
RB-031/09 W. Majchrzak, T. Koszlajda, Implementacja mechanizmow strumieniowego zarzadzania danymi do przetwarzania informacji z rynkow finansowych. Poznan 2009
RB-032/09 M. Kiner, T. Koszlajda, Analiza porownawcza narzedzi do pelnotekstowego wyszukiwania dokumentow tekstowych. Poznan 2009


[Polish Version] Wersja polska - Polish version