POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912002

Reports in English

RA-001/02 S.Nowaczyk, J.Stefanowski, Experimental evaluation of classifiers based on "combiner" strategy. Poznan 2002, 24s.
RA-002/02 J.Bauman, J.Jozefowska, Minimizing the earliness tardiness costs on a single machine. Poznan 2002
RA-003/02 S.Greco, B.Matarazzo, R.Slowinski, Fuzzy rough sets applied to multiatribute and multicriteria classification. Poznan 2002
RA-004/02 M.Sobczak, Capturing position of the ship, Poznan 2002
RA-005/02 M.Sobczak, Influence of traffic on the uncertain vehicle position in urban network. Poznan 2002
RA-006/02 R.Susmaga, Spherical visualization of Voronoi diagrams. Poznan 2002, 10s.
RA-007/02 J.Kniat, M.Kowalski, B.Nowierski, M.Rein, L.Szajkowski, CARTOOH CAR PAYMENT SYSTEM. Poznan 2002, 30s.
RA-008/02 A.Kobusinska, M.Szychowiak, Rollback - recovery in distributed object-based systems. Poznan 2002
RA-009/02 W.Michalowski, J. Pike, Sz. Wilk, Developing computer - assisted protocols for management of the child with the acute scorotum. Poznan 2002
RA-010/02 M.Hapke, M.Komosinski, D.Waclawski, Evolutionary optimization of fuzzy controls for virtual robots. Poznan 2002
RA-011/02 A.Jaszkiewicz, Computational efficiency of multiple objective metaheuristics on the knapsack problem. Poznan 2002
RA-012/02 P.Gruszczynski, C.Sobaniec, A.Swedrzynski, D.Wawrzyniak, RAP - a system for the replication of shared objects in Java. Poznan 2002, 20p.


Reports in Polish

RB-001/02 I.Maslowska, Pozyskiwanie wiedzy symbolicznej ze sztucznych sieci neuronowych z wykorzystaniem narzedzi systemu SAS. Poznan 2002, 11s.
RB-002/02 M. Sobczak, Problem najkrotszej sciezki przy ograniczeniach czasowych komunikacji miejskiej. Poznan 2002
RB-003/02 J.Kniat, R. Lichwala, B.Komorowski, System wizualizujacy dzialanie procesora. Poznan 2002, 66s.
RB-004/02 P.Dachtera, P. Jurga, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz, Adaptatywnosc interfejsu uzytkownika w aplikacjach internetowych. Poznan 2002, 44s.
RB-005/02 K.Jankiewicz, J.Jezierski, Przeglad technik optymalizacji zapytan w srodowisku sieci rozleglej. Poznan 2002, 17s.
RB-006/02 J.Brzezinski, M. Morzy , T. Morzy, L.Rutkowski, Algorytmy optymalizacji zapytan eksploracyjnych z wykorzystaniem materializowanej perspektywy eksploracyjnej. Poznan 2002, 22s.
RB-007/02 L.Budzynska, I. Maslowska, B.Predki, Automatyczne zarzadzanie dynamicznymi uzytkownikami Novell NetWare na stacjach roboczych Windows NT/XP. Poznan 2002, 16s.
RB-008/02 J.Kobusinski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Implementacja mechanizmu wspoldzielenia obiektow w srodowisku rozproszonym. Poznan 2002
RB-009/02 S.Grocholewski, P.Lizakowski, Analiza cech sygnalow dla roznych sposobow artykulacji. Poznan 2002
RB-010/02 E.Lukasik (praca zbiorowa), Projekt i realizacja multimedialnej bazy dzwiekow skrzypiec. Poznan 2002
RB-011/02 K. Dec, B.Wolynska, System wspomagania komunikowania sie z otoczeniem dla osob korzystajacych z symboli Bliss
RB-012/02 E. Lukasik, G.Strawa, Problemy projektowania aplikacji multimedialnych. Poznan 2002
RB-013/02 Sz. Wilk, Tworzenie aplikacji mobilnych i rozproszonych na platformy PalOS i Windows CE. Poznan 2002
RB-014/02 M.Leciej, R.Sobkowiak, Wszystko o przetwarzaniu a/c w mikrokomputerach AduC812 firmy Analod Devices. Poznan 2002
RB-015/02 M.Bentkowski, R.Sobkowiak, K.Turski, Œrodowisko programistyczne uVision 2. Poznan 2002
RB-016/02 Z.Kubiak, R.Mielcarek, Testowanie ukladow i pakietow cyfrowych metoda sciezki brzegowej wg IEEE 1149.1 (Interfejs JTAG), Poznan 2002
RB-017/02 P.Kominek, B.£ykowski, Integracja systemu zarzadzania SIMPLE i programu platnik w celu przekazywania dokumentow ZUS droga elektroniczna. Pozann 2002
RB-018/02 B.Bebel, Z.Krolikowski, M.Wolski, Analiza mozliwosci wykorzystania techniki przetwarzania analitycznego w zarzadzaniu. Poznan 2002
RB-019/02 J.Jelonek, Z.Plotnicki, Tworzenie znormalizowanej fonetycznie listy slow z wykorzystaniem algorytmow ewolucyjnych. Poznan 2002


[Polish Version] Wersja polska - Polish version