POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912001

Reports in English

RA-001/01 M.Drozdowski, P. Wolniewicz: On the complexity of divisible job scheduling with limited memory buffers. Poznan 2001
RA-002/01 M.Drozdowski: Scheduling parallel applications with known paralleism profile. Poznan 2001
RA-003/01 A.Jaszkiewicz: A comparative study of multiple - objective set covering problem and the Pareto memtic algorithm. Poznan 2001
RA-004/01 A.Jaszkiewicz: MOMHlib++ - multiple-objective metaheuristics library in C++. Poznan 2001
RA-005/01 K.Krawiec: Pairwise comparison of hypothesis coverings as a natural mean against undesirable niching in evolutionary inductive learning. Poznan 2001
RA-006/01 R.Slowinski, S.Greco, B.Matarazzo: Axiomatic basis of noncompensatory preferences. Poznan 2001
RA-007/01 S.Greco, B.Matarazzo, R.Slowinski: Axiomatic basis of aggregation functions: utility function associative operator sugeno integral max-man weight sum. Poznan 2001
RA-008/01 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, D.Wawrzyniak: Replication mechanisms in distributed systems. Poznan 2001
RA-009/01 J.Blazewicz, J.Kniat, P.Kowalik, P.Kubiaczyk, S.Osinski, K.Nowak, T.Puzak: Human operator monitoring system. Poznan 2001
RA-010/01 Sz.Wilk, R.Slowinski, W.Michalowski, S.Greco, S.Rubin: Mobile DSS a medical teletriage system for palm hand held. Poznan 2001
RA-011/01 J.Brzezinski, D.Drzewiecki: Building secure Internet applications using Java 2 enterprise edition. Poznan 2001
RA-012/01 A.Binczewski, M.Stroinski, R.Szuman: Web-based approach to the network physical topology management. Poznan 2001
RA-014/01 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, M.Szychowiak: An analysis of distributed platforms applying replication mechanism. Poznan 2001
RA-015/01 J.Brzezinski, M.Szychowiak: Bacward recovery in distributed systems. Poznan 2001
RA-016/01 J.Brzezinski, M.Szychowiak: A recovery technique for object-based DSM systems with atomic consistency. Poznan 2001.


Reports in Polish

RB 001/01 S.Grocholewski: System rozpoznawania glosow. Poznan 2001
RB 002/01 J.Stefanowski: Przeglad zastosowan teorii zbiorow przyblizonych w analizie danych medycznych i technicznych. Poznan 2001
RB 003/01 E.Lukasik: Cyfrowa rejestracja dzwiekow instrumentow muzycznych. Poznan 2001
RB 004/01 T.Morzy, M.Glaza, M.Wojciechowski, M. Zakrzewicz: Metody grupowania danych sekwencyjnych. Poznan 2001
RB 005/01 T.Morzy Przyrostowe wykrywanie wzorcow sekwencji - przeglad istniejacych algorytmow. Poznan 2001
RB 006/01 J.Kniat, A.Zurawski: System zarzadzajacy zestawem mikroprocesorowych zabezpieczen silnikow asynchronicznych. Poznan 2001
RB 007/01 R.Mielcarek: Analiza wlasnosci detekcyjnych kodow liniowych o ograniczonej dlugosci w zapisie macierzowym i wielomianowym. Poznan 2001
RB 008/01 M.Komosinski, J.Blaszczynski, M.Szymanski: Ewolucyjna optymalizacja fraz muzycznych sterowana przez czlowieka. Poznan 2001, s.16
RB 009/01 B.Wolynska: Metody wielokryterialnego kwalifikowania kandydatow na studia. Poznan 2001
RB-011/01 P.Zielniewicz: Modul uslug "OLEDB" dla metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. Poznan 2001
RB-012/01 J.Brzezinski, A. Mielcarek, M.Szychowiak: Platformy przetwarzania internetowego o wysokiej wiarygodnosci. Poznan 2001
RB-013/01 B.Bebel, Z.Krolikowski, R.Wrembel: Techniki implementacji systemow OLAP z wykorzystaniem SZBD Oracle8i i Oracle Express Server. Poznan 2001
RB-014/01 B.Bebel, Z.Krolikowski, R.Wrembel: Ocena efektywnosci przetwarzania zapytan w relacyjnych i wielowymiarowych magazynach danych. Poznan 2001
RB-015/01 J.Brzezinski, J.Jezierski, T. Morzy, M.Prusinowski: Ocena efektywnosci rozproszonych algorytmow wykorzystania zapytan w srodowisku sieci rozleglej z uwzglednieniem replik i opoznien sieci komunikacyjn
RB-016/01 J.Brzezinski, R.Chmielewski, M.Makuch, M.Mordas, G.Worobiej, B.Wyspianski: Srodowisko zarzadzania siecia komputerowa zarzadzania siecia komputerowa oparte na technologii mobilnych agentow. Poznan 2001
RB-017/01 J.Brzezinski, L.Wielebski: Bezpieczenstwo handlu elektronicznego - przeglad technologii i narzedzi. Poznan 2001
RB-019/01 K.Jankiewicz, R.Moskalewski, F.Pankau: Mediacyjne systemy zapytan. Poznan 2001, s.22
RB-020/01 K.Jankiewicz, R.Moskalewski, F.Pankau: Projekt i implementacja mediacyjnego systemu zapytan OMSZ. Poznan 2001, 38s.
RB-021/01 M.Jankowska, A. Marciniak, K. Palicki: Wielokrokowe metody interwalowe typu Adamsa. Poznan 2001
RB-022/01 A. Marciniak, B.Szyszka: Metody interwalowe typu Rungego-Kutty w zmiennoprzecinkowej arytmetyce interwalowej. Cz.II. Poznan 2001


[Polish Version] Wersja polska - Polish version