POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911994

Reports in English

R-94/2 J.Blazewicz, M.Drozdowski, Scheduling divisible jobs on hypercubes, Poznan 1994
RA-003/94 J.Jozefowska, J.Weglarz, On some discrete-continuous scheduling problems, Poznan 1994
RA-004/94 J.Nabrzyski, J.Weglarz, A knowledge based multiobjective project scheduling system, Poznan 1994
RA-005/94 J.Blazewicz, Z.Liu, Scheduling multiprocessor tasks with chain constraints, Poznan 1994
RA-006/94 J.Blazewicz, M.Drozdowski, Distributed processing of divisible jobs with communication startup costs, Poznan 1994, 17 s.
RA-007/94 J.Blazewicz, M.Drozdowski, The performance limits of a two-dimensional network of load-sharing processors, Poznan 1994
RA-011/94 J.Brzezinski, Qualitative and quantivative analysis of distributed store-and-forward deadlock prevention algorithms, Poznan 1994
RA-012/94 J.Brzezinski, M.J.Helary, M.Raynal, Basic concepts and techniques backward recovery, Poznan 1994
RA-013/94 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Preemptive multiprocessor task scheduling with release times and time windows, Poznan 1994, 21 pages


Reports in Polish

R-94/1 Z.Krolikowski, M.Januchta, Charakterystyka systemu zarzadzania baza danych POSTGRES, Poznan 1994
RB-94/3 M.Kaczmarek, Sterowanie bez strat czasu w dwukierunkowych sieciach ulic z uwzglednieniem doplywow bocznych, Poznan 1994
RB-94/4 P.Jasinski, Wybrane aspekty interpretacji i wykonywania operatorow algebry relacyjnej w rozproszonych bazach danych, Poznan 1994
RB-94/5 Z.Krolikowski, M.Januchta, M.Szyprowski, Interfejs graficzny systemu sfederowanych heterogenicznych baz danych Oracle i Postgres, Poznan 1994, 50 s.
RB-94/6 Z.Krolikowski, Implementacja systemu aktywnej bazy danych z wykorzystaniem systemu POSTGRES, Poznan 1994
RB-007/94 Z.Krolikowski, Charakterystyka eksperymentalnych rozproszonych systemow operacyjnych, Poznan 1994, 55 s.
RB-008/94 Z.Krolikowski, M.Januchta, M.Rut, Oprogramowanie wspomagajace zarzadzanie regulami w systemach aktywnych baz danych, Poznan 1994
RB-009/94 W.Complak, M.Gidrewicz, Prosty jezyk programowania umozliwiajacy predykcje kosztow czasowych i pamieciowych, Poznan 1994
RB-009/2/94 Z.Krolikowski, System zarzadzania baza danych Sybase SQL Server, Poznan 1994
RB-010/94 M.Janiak, J.Jozefowska, Zastosowanie metaheurystyki simulated annealing do szeregowania zadan w linii montazowej, Poznan 1994, 63 s.
RB-011/94 J.Kniat, Zarzadzanie procesami obliczeniowymi mikroprocesorowego zabezpieczenia silnikow asynchronicznych, Poznan 1994
RB-012/94 R.Sobkowiak, D.Sybilski, Testowanie pracy urzadzen cyfrowych metoda BST, Poznan 1994
RB-014/94 D.Wawrzyniak, J.Brzezinski, G.Dolinski, P.Wojciechowski, Mechanizmy synchronizacji w rozproszonych systemach operacyjnych, Poznan 1994, 69 s.
RB-015/94 J.Brzezinski, D.Wawrzyniak, Koncepcje zrownoleglenia heurystyki Tabu-Search w srodowisku rozproszonym, Poznan 1994
RB-016/94 J.Jezierski, T.Koszlajda, T.Morzy, M.Walinski, Indeksowanie metod w obiektowych bazach danych, Poznan 1994
RB-017/94 P.Krawiec, P.Jasinski, T.Morzy, M.Januchta, Operator polaczenia zewnetrznego - analiza i zastosowanie, Poznan 1994
RB-018/94 M.Kaczmarek, Przetwarzanie grup pojazdow na polaczeniu sieci ulic, Poznan 1994
RB-019/94 T.Morzy, T.Koszlajda, G.Kowalik, Synchronizacja w obiektowych bazach danych, Poznan 1994
RB-020/94 A.Urbanski, Pewne propozycje rozwiniecia algorytmu najblizszego sasiada, Poznan 1994
RB-021/94 J.Blazewicz, J.R.Nawrocki, Program dwustopniowych studiow informatycznych na Politechnice Poznanskiej, Poznan 1994
RB-022/94 A.Michalski, Problem sterowania w systemie eksperckim o architekturze tablicowej, Poznan 1994
RB-023/94 J.A.Nikisch, P.Majchrzak, Rozwoj srodowiska programowego systemu wspomagania projektowania PCB, Poznan 1994, 41 s.
RB-024/94 M.Stroinski, T.Lis, A.Sobkowiak, Integracja zarzadzania sieciami IPX/SPX i TPC/IP, Poznan 1994
RB-025/94 P.Krzyzagorski, T.Morzy, Symulator baz danych czasu rzeczywistego sim_rt v.1.0, Poznan 1994


[Polish Version] Wersja polska - Polish version