POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911998

Reports in English

RA-001/98 J.Blazewicz, E.Pesch, M.Sterna, The disjunctive graph machine representation of the job shop problem, Poznan 1998, 21s.
RA-002/98 J.Brzezinski, D.Wawrzyniak, Supporting multiple consistency models shared memory system, Poznan 1998
RA-004/98 M.Hapke, A.Jaszkiewicz, P.Kominek, R.Strugalski, Integration of CASE tools with software project scheduling under fuzziness, Poznan 1998
RA-005/98 J.Blazewicz, M.Drozdowski, P.Formanowicz, W.Kubiak, G.Schmidt, Scheduling preemptable tasks on parallel processors with limited availability, Poznan 1998
RA-006/98 B.Predki, ROSE rough set data explorer - technical description, Poznan 1998, 49s.
RA-007/98 Sz.Wilk, Integrating case based learning and rule induction in evaluationg credit policy, Poznan 1998, 13s.
RA-008/98 R.Susmaga, Optimizing parallel computation of reducts. Poznan 1998
RA-009/98 R.Susmaga, Rough sets as simple feature selectors, Poznan 1998
RA-010/98 T.Lukaszewski, Updating the evidence in the Dempster-Shafer theory, Poznan 1998
RA-011/98 J.Blazewicz, D.Kobler, Links between task precedence graphs revisited, Poznan 1998, 12s.
RA-012/98 S.Greco, B.Matarazzo, R.Slowinski, On joint use of indiscernibility similarity and dominance rough approximation of decision classes, Poznan 1998, 11s.
RA-013/98 J.Blazewicz, S.Gawiejnowicz, Scheduling tasks and vehicles in flexible manufacturing system subject to mean flow time minimization, Poznan 1998, 10s.
RA-015/98 J.Blazewicz, F.Guinand, B.Penz, D.Trystram, Scheduling complete trees on two uniform processors with arbitrary speed ratios and communication delays, Poznan 1998, 7s.


Reports in Polish

RB-001/98 M.Glowacki, T.Koszlajda, M.Zakrzewicz, Semantyczne wyszukiwanie obrazow w multimedialnych bazach danych, Poznan 1998
RB-002/98 A.Grudzien, T.Koszlajda, Zarzadzanie transakcjynymi przeplywami pracy, Poznan 1998
RB-003/98 K.Ober, T.Koszlada, Struktury danych i metody dostepu w magazynach danych, Poznan 1998
RB-004/98 K.Krzeminski, T. Koszlajda, Integracja systemow baz danych na platformie standadru CORBA, Poznan 1998
RB-005/98 P.Kominek, I.Maslowska, J.Szulczynski, Algorytm rozpoznawania uzytkownikow w celu sprawdzania bezpieczenstwa sieci komputerowej NOVELL ver.4.11, Poznan 1998
RB-006/98 T.Przeorek, E.Lukasik, Transformacja falkowa w zastosowaniu do odszumiania sygnalow, Poznan 1998
RB-007/98 Z.Krolikowski, Problemy zarzadzania pamiecia operacyjna we wspolczesnych systemach operacyjnych, Poznan 1998
RB-008/98 Z.Krolikowski, Projekt i implementacja prototypu systemu informatycznego wspomagajacego prace dzialu d/s socjalnych uczelni wyzszej, Poznan 1998
RB-009/98 Z.Krolikowski, Projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagajacego prace dzialu d/s obrony cywilnej uczelni wyzszej, Poznan 1998
RB-010/98 Z.Krolikowski, Projekt i implemetacja modulu systemu informatycznego Kadry/Place wspomagajacego obsluge wyplat z bezosobowego funduszu plac, Poznan 1998
RB-011/98 K.Krawiec, M.Faifer, B.Wolynska, Fuzzy trepan - implementacja metody pozyskiwania rozmytej wiedzy symbolicznej z sieci neuronowej, Poznan 1998
RB-012/98 E.Lukasik, Problemy ekstrakcji cech sygnalow dzwiekowych dla celow automatycznej klasyfikacji, Poznan 1998
RB-013/98 J.Kniat, Generator aplikacji reprogramowalnego mikroprocesorowego systemu pomiarow i sterowania, Poznan 1998
RB-014/98 S.Grocholewski, Implemetacja algorytmu automatycznego rozpoznawania mowy, Poznan 1998
RB-015/98 D.Ptak, R.Sobkowiak, Realizacja dostepu do bazy danych przez siec telefoniczna za pomoca modemu z funkcja VOICE, Poznan 1998
RB-016/98 J.Murawski, R.Sobkowiak, Narzedzia programowo-sprzetowe uruchamiania systemow mikrokomputerowych opartych na mikrokontrolerach serii PIC 16/17, Poznan 1998
RB-017/98 B.Wolynska, Analiza efektow metody wielkoryterialnej oceny swiadectw przy kwalifikacji kandydatow na studia, Poznan 1998
RB-018/98 J.Brzezinski, B.Palak, M. Szychowiak, Problemy konstrukcji systemow rozproszonych tolerujacych uszkodzenia, Poznan 1998
RB-019/98 J.Brzezinski, M.Jankowski, M.Szychowiak, Narzedzia optymalizacji przetwarzania w systemach z rozproszona pamiecia wspoldzielona, Poznan 1998
RB-020/98 J.Brzezinski, M. Jankowski, M.Szychowiak, Istotne ograniczenia wykorzystywania srodowiska Ada 95 GNAT i GLADE do realizacji rozproszonej pamieci wspoldzielonej, Poznan 1998
RB-021/98 P.Zielniewicz, Modulowy system wielokryterialnego wspomagania decyzji dla srodowiska Windows 95/NT, Poznan 1998
RB-022/98 J.Brzezinski, D.Leszczynski, D.Wawrzyniak, P.Lukasiak, L.Maciejewski, T.Zdanowicz, Graficzne srodowisko wsomagania pracy administratora systemu operacyjnego UNIX, Poznan 1998
RB-023/98 J.Brzezinski, T.Piontek, D.Wawrzyniak, EDMP - srodowisko programowania rozproszonego sterowanego zdarzeniami, Poznan 1998
RB-024/98 M.Kaczmarek, P.Kubiak, Sterowanie bez zatrzyman ruchem pojazdow w nieliniowych sieciach ulic - podejscie rozmyte, Poznan 1998
RB-026/98 T.Koszlajda, J.Wiktorowicz, Projekt i implementacja prototypu srodowiska programowanego dla systemow o architekturze NCA, Poznan 1998
RB-027/98 A.Glowacki, A.Jaszkiewicz, Poszukiwanie wskaznikow chaosu matematycznego na Warszawskiej Gieldzie Papierow Wartosciowych, Poznan 1998
RB-028/98 K.Jankiewicz, Badania efektywnosci przetwarzania abstrakcyjnych typow danych w bazach danych, Poznan 1998
RB-029/98 A.Marciniak, Metody interwalowe a symplektyczne rozwiazywania zagadnienia poczatkowego, Poznan 1998
RB-030/98 K.Gajda, A.Marciniak, A.Marlewski, B.Szyszka, Zalozenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiazywania zagadnienia poczatkowego pierwszego rzedu interwalowymi metodami Rungego-Kutty, Poznan 1998
RB-031/98 T.Januszewski, T.Janczak, M.Zakrzewicz, L.Jozefowski, W.Kaczmarek,W.Szczesny, RD2 Prototypowy system odkrywania regul asocjacyjnych w relacyjnych bazach danych, Poznan 1998


[Polish Version] Wersja polska - Polish version