POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911998

Raporty w języku angielskim

RA-001/98 J.Błażewicz, E.Pesch, M.Sterna, The disjunctive graph machine representation of the job shop problem, Poznań 1998, 21s.
RA-002/98 J.Brzeziński, D.Wawrzyniak, Supporting multiple consistency models shared memory system, Poznań 1998
RA-004/98 M.Hapke, A.Jaszkiewicz, P.Kominek, R.Strugalski, Integration of CASE tools with software project scheduling under fuzziness, Poznań 1998
RA-005/98 J.Błażewicz, M.Drozdowski, P.Formanowicz, W.Kubiak, G.Schmidt, Scheduling preemptable tasks on parallel processors with limited availability, Poznań 1998
RA-006/98 B.Prędki, ROSE rough set data explorer - technical description, Poznań 1998, 49s.
RA-007/98 Sz.Wilk, Integrating case based learning and rule induction in evaluationg credit policy, Poznań 1998, 13s.
RA-008/98 R.Susmaga, Optimizing parallel computation of reducts. Poznań 1998
RA-009/98 R.Susmaga, Rough sets as simple feature selectors, Poznań 1998
RA-010/98 T.Lukaszewski, Updating the evidence in the Dempster-Shafer theory, Poznań 1998
RA-011/98 J.Błażewicz, D.Kobler, Links between task precedence graphs revisited, Poznań 1998, 12s.
RA-012/98 S.Greco, B.Matarazzo, R.Słowiński, On joint use of indiscernibility similarity and dominance rough approximation of decision classes, Poznań 1998, 11s.
RA-013/98 J.Błażewicz, S.Gawiejnowicz, Scheduling tasks and vehicles in flexible manufacturing system subject to mean flow time minimization, Poznań 1998, 10s.
RA-015/98 J.Błażewicz, F.Guinand, B.Penz, D.Trystram, Scheduling complete trees on two uniform processors with arbitrary speed ratios and communication delays, Poznań 1998, 7s.


Raporty w języku polskim

RB-001/98 M.Głowacki, T.Koszlajda, M.Zakrzewicz, Semantyczne wyszukiwanie obrazów w multimedialnych bazach danych, Poznań 1998
RB-002/98 A.Grudzień, T.Koszlajda, Zarządzanie transakcjynymi przepływami pracy, Poznań 1998
RB-003/98 K.Ober, T.Koszlada, Struktury danych i metody dostępu w magazynach danych, Poznań 1998
RB-004/98 K.Krzemiński, T. Koszlajda, Integracja systemów baz danych na platformie standadru CORBA, Poznań 1998
RB-005/98 P.Kominek, I.Masłowska, J.Szulczyński, Algorytm rozpoznawania użytkowników w celu sprawdzania bezpieczeństwa sieci komputerowej NOVELL ver.4.11, Poznań 1998
RB-006/98 T.Przeorek, E.Łukasik, Transformacja falkowa w zastosowaniu do odszumiania sygnałów, Poznań 1998
RB-007/98 Z.Królikowski, Problemy zarządzania pamięcia operacyjną we współczesnych systemach operacyjnych, Poznań 1998
RB-008/98 Z.Królikowski, Projekt i implementacja prototypu systemu informatycznego wspomagającego prace działu d/s socjalnych uczelni wyższej, Poznań 1998
RB-009/98 Z.Królikowski, Projekt i implementacja systemu informatycznego wspomagającego prace działu d/s obrony cywilnej uczelni wyższej, Poznań 1998
RB-010/98 Z.Królikowski, Projekt i implemetacja modułu systemu informatycznego Kadry/Płace wspomagającego obsługę wypłat z bezosobowego funduszu płac, Poznań 1998
RB-011/98 K.Krawiec, M.Faifer, B.Wołyńska, Fuzzy trepan - implementacja metody pozyskiwania rozmytej wiedzy symbolicznej z sieci neuronowej, Poznań 1998
RB-012/98 E.Łukasik, Problemy ekstrakcji cech sygnałów dźwiękowych dla celów automatycznej klasyfikacji, Poznań 1998
RB-013/98 J.Kniat, Generator aplikacji reprogramowalnego mikroprocesorowego systemu pomiarów i sterowania, Poznań 1998
RB-014/98 S.Grocholewski, Implemetacja algorytmu automatycznego rozpoznawania mowy, Poznań 1998
RB-015/98 D.Ptak, R.Sobkowiak, Realizacja dostępu do bazy danych przez sieć telefoniczną za pomocą modemu z funkcją VOICE, Poznań 1998
RB-016/98 J.Murawski, R.Sobkowiak, Narzędzia programowo-sprzętowe uruchamiania systemów mikrokomputerowych opartych na mikrokontrolerach serii PIC 16/17, Poznań 1998
RB-017/98 B.Wołyńska, Analiza efektów metody wielkoryterialnej oceny świadectw przy kwalifikacji kandydatów na studia, Poznań 1998
RB-018/98 J.Brzeziński, B.Palak, M. Szychowiak, Problemy konstrukcji systemów rozproszonych tolerujących uszkodzenia, Poznań 1998
RB-019/98 J.Brzeziński, M.Jankowski, M.Szychowiak, Narzędzia optymalizacji przetwarzania w systemach z rozproszoną pamięcią współdzieloną, Poznań 1998
RB-020/98 J.Brzeziński, M. Jankowski, M.Szychowiak, Istotne ograniczenia wykorzystywania środowiska Ada 95 GNAT i GLADE do realizacji rozproszonej pamięci współdzielonej, Poznań 1998
RB-021/98 P.Zielniewicz, Modułowy system wielokryterialnego wspomagania decyzji dla środowiska Windows 95/NT, Poznań 1998
RB-022/98 J.Brzeziński, D.Leszczyński, D.Wawrzyniak, P.Łukasiak, L.Maciejewski, T.Zdanowicz, Graficzne środowisko wsomagania pracy administratora systemu operacyjnego UNIX, Poznań 1998
RB-023/98 J.Brzeziński, T.Piontek, D.Wawrzyniak, EDMP - środowisko programowania rozproszonego sterowanego zdarzeniami, Poznań 1998
RB-024/98 M.Kaczmarek, P.Kubiak, Sterowanie bez zatrzyman ruchem pojazdów w nieliniowych sieciach ulic - podejście rozmyte, Poznań 1998
RB-026/98 T.Koszlajda, J.Wiktorowicz, Projekt i implementacja prototypu środowiska programowanego dla systemów o architekturze NCA, Poznań 1998
RB-027/98 A.Głowacki, A.Jaszkiewicz, Poszukiwanie wskaźników chaosu matematycznego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Poznań 1998
RB-028/98 K.Jankiewicz, Badania efektywności przetwarzania abstrakcyjnych typów danych w bazach danych, Poznań 1998
RB-029/98 A.Marciniak, Metody interwałowe a symplektyczne rozwiązywania zagadnienia początkowego, Poznań 1998
RB-030/98 K.Gajda, A.Marciniak, A.Marlewski, B.Szyszka, Założenia systemu zorientowanego obiektowo do rozwiązywania zagadnienia początkowego pierwszego rzędu interwałowymi metodami Rungego-Kutty, Poznań 1998
RB-031/98 T.Januszewski, T.Jańczak, M.Zakrzewicz, Ł.Józefowski, W.Kaczmarek,W.Szczęsny, RD2 Prototypowy system odkrywania reguł asocjacyjnych w relacyjnych bazach danych, Poznań 1998


[English Version] Wersja angielska - English version