POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911997

Raporty w języku angielskim

RA-001/97 W.Kubiak, G.Schmidt, P.Formanowicz, J.Błażewicz, A branch and bound algorithm for two machine flow shops with limited machine availability, Poznań 1997, 28s.
RA-002/97 R.Wrembel, Versioning a database - an overwiew, Poznań 1997, 26s.
RA-003/97 R.Wrembel, Metaclasses in management of other classes and database schemas - paper study, Poznań 1997, 13s.
RA-004/97 T. Morzy, M.Zakrzewicz, Constraints - driven algorithm for mining association rules on demand, Poznań 1997
RA-005/97 T. Łukaszewski, On some properties of the certainty factor model, Poznań 1997, 22 s.
RA-006/97 R.Susmaga, Experimental evaluation of heuristic soultion to the problem of reduct over-abundance, Poznań 1997
RA-007/97 M.Zakrzewicz, On effectiveness of database accessing methods for subset serching, Poznań 1997
RA-008/97 M.Zakrzewicz, T. Morzy, Group bitmap index: A structure for association rules retrival, Poznań 1997
RA-009/97 P.Krzyżagórski, Optimistic concurrency control algorithms with partial abort for firm deadline real-time database systems, Poznań 1997, 13s.
RA-011/97 J. Jelonek, J.Stefanowski, Using n2- classifier to solve multiclass learning problems, Poznań 1997, 13s.


Raporty w języku polskim

RB-001/97 Z.Królikowski, Optymalizacja wielu zapytań w zaawansowanych systemach baz danych, Poznań 1997, 25s.
RB-002/97 Z. Królikowski, Wykorzystanie metaheurystyk kombinatorycznych w optymalizacji wielu zapytań w zaawansowanych systemach baz danych, Poznań 1997, 25s.
RB-003/97 J. Kniat, System wspomagąjacy obiektowe wytwarzanie oprogramowania, Poznań 1997, 84s.
RB-004/97 R. Słowiński, Inteligentne systemy wielokryterialnego wspomagania decyzji, Poznań 1997
RB-005/97 M.Bagiński, A. Urbański, Opracowanie i imlementacja programu do graficznej prezentacji i kodowania najważniejszych instrukcji procesorów serii Intel Pentium z uwzględnieniem rozszerzenia MMX, Poznań 1997
RB-006/97 J. Kniat, Reprogramowalny mikroprocesorowy system pomiarów i sterowania - wersja stacjonarna systemu operacyjnego WIS, Poznań 1997
RB-007/97 J. Nikisch, Rozwój środkow programowego systemu projektowania układów cyfrowych, Poznań 1997
RB-008/97 M. Drozdowski, D. Drzewiecki, Rozdział obciążeń w rozproszonym systemie komputerowym metodą zadania jednorodnego, Poznań 1997, 59s.
RB-009/97 R.Sobkowiak, K.Oborzyński, Stanowisko badań monetowych baterii litowych, Poznań 1997
RB-010/97 R.Sobkowiak, K.Oborzyński, Stanowisko badań sił występujących w procesie tłoczenia, Poznań 1997
RB-011/97 R.Sobkowiak, Nyczak, Zdanowski, Rodzina mikrokontrolerów MSP430, Poznań 1997
RB-012/97 S.Grocholewski, Akustyczna baza danych dla języka polskiego CORPORA, Poznań 1997
RB-013/97 Sz. Wilk, System wspomagania decyzji integrujący wnioskowanie regułowe i podobieństwo do znanych przypadków, Poznań 1997
RB-014/97 A. Jaszkiewicz, Hierarchiczne sieci neuronowe o różnym poziomie uogólnienia wiedzy, Poznań 1997, 30 s.
RB-015/97 K.Krawiec, I.Szczesniak, J.Stefanowski, WinAssess - implementacja metody nabywania funkcji użyteczności, Poznań 1997
RB-016/97 M.Hapke, Przegląd metod rozmytego programowania sieciowego, Poznań 1997
RB-017/97 J.Józefowska, M.Sobczak, Analiza funkcji systemu R/3 w zakresie wspomagania planowania produkcji, Poznań 1997
RB-018/97 J.Brzeziński, M.Szychowiak, A.Machnacz, Analiza systemów tolerujących uszkodzenia, Poznań 1997
RB-019/97 P. Piecuch, M.Stroiński, Zaawansowana realizacja pracy sieci kompterowych, Poznań 1997
RB-020/97 P.Wolniewicz, M.Stroiński, Zdalne nauczanie w sieci Internet, Poznań 1997
RB-021/97 S. Szuber, Zdalne zarządzanie systemami Unixowymi bazujące na technologii WWW i architekturze inteligentnych agentów, Poznań 1997
RB-022/97 T.Morzy, D.Słobodzian, Analiza wybranych algorytmów zarządzania spójnością pamięci Cache w obiektowych bazach danych klient-serwer, Poznań 1997
RB-023/97 Z.Królikowski, M.Zakrzewicz, Projekt systemu informatycznego wspomagającego prace Studium Języków Obcych PP, Poznań 1997
RB-024/97 Z.Królikowski, M. Zakrzewicz, Implementacja systemu informatycznego wspomagającego prace Studium Jezykow Obcych PP, Poznań 1997
RB-028/97 J.Brzeziński, K.Oborzyński, C.Sobaniec, Prototypowy system ze współdzieloną pamięcią rozproszoną, Poznań 1997
RB-029/97 P.Benke, J.Brzeziński, W.Konopka, Środowisko uruchomieniowe programów rozproszonych, Poznań 1997


[English Version] Wersja angielska - English version