POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912004

Raporty w języku angielskim

RA-001/04 A.Ławrynowicz, A framework for recommendation systems mobile environment, Poznań 2004
RA-002/04 M.Drozdowski, P.Wolniewicz, The impact of communication buffer on processing divisible loads. Poznań 2004
RA-003/04 J.Józefowska, M.Muras, Exact and heuristic approaches to single machine earliness – taridiness scheduling, Poznań 2004
RA-004/04 A.Kobusińska, M.Libuda, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Using interceptors to implement session guarantees for replicated CORBA objects, Poznan 2004
RA-005/04 R.Pindur, The algorithm of clssyifing objects in the case of multi-class rough set theory based on lazy learning. Poznań 2004
RA-006/04 R.Pindur, Distributed computation of similarities between sequences. Poznań 2004
RA-007/04 M.Drozdowski, M.Lawenda, F.Guinand, Scheduling multiple divisible loads, Poznań 2004
RA-008/04 W.Jaśkowski, K.Jędrzejek, J.Kniat, B.Nyczkowski, S.Skowronek, Lifetech – life saving system. Poznań 2004
RA-009/04 Problems of distance-based confusion matrix visualization. Poznań 2004
RA-010/04 K.Dembczyński, M.Hapke, D.Przybył, SQL a fuzzy querying language and application. Poznan 2004
RA-011/04 J.Błażewicz, J.Nawrocki, The knapsack lightening problem and its application to scheduling HRT tasks. Poznań 2004
RA-012/04 M.Drozdowski, M.Lawenda, The combinatorics in divisible load scheduling, Technical Report, Poznań 2004


Raporty w języku polskim

RB-001/04 Z.Królikowski, M.Paszun, M.Wichłacz, K.Małkowska, Projekt i implementacja systemu wspomagającego rozliczanie dydaktyki na WiiZ PP. Poznań 2004
RB-002/04 M.Kubiak, M.Komosiński, Aspekt geometrii w szacowaniu podobieństwa wirtualnych organizmów. Poznań 2004
RB-003/04 Z.Królikowski, M.Kawrwowski, P.Markwitan, K.Małkowska, Projekt i implementacja modułu e-Absolwent w systemie informacyjnym Wydzialu Informatyki i Zarzadzania PP. Poznań 2004
RB-004/04 Z.Królikowski, M.Tomaszewski, B.Bębel, R.Wrembel, Analiza struktur fizycznych. Poznań 2004
RB-005/04 Z.Królikowski, P.Grudziński, Malinowski, M.Szymandera, P.Wadówska, K.Małkowska, Moduł automatycznego generowania kart ECTS w systemach informacyjnym WiiZ PP. Poznań 2004.
RB-006/04 Z.Królikowski, B.Bębel, R.Wasiak, M.Wojciechowski, Moduł dostępu do systemu informatycznego obsługi dziekanatu przez interfejs WWW. Poznań 2004
RB-007/04 Z.Królikowski, M.Mrugas, P.Gaertig, M.Masewicz, Projekt i implementacja serwisu internetowego zakładu uczelni wyższej. Poznań 2004
RB-008/04 Z.Królikowski, K.Cieśla, M.Małkowski, J.Musiał, M.Roszak, K.Małkowska, Moduł wyboru specjalności w systemie informacyjnym WiiZ PP. Poznan 2004.
RB-009/04 B.Wołyńska,, Internetowy system rezerwacji zasobów. Poznań 2004
RB-010/04 Z.Królikowski, M.Tomaszewski, B.Bębel, R.Wrembel, Przegląd technik optymalizacji wydajności w magazynach danych, Poznań 2004.
RB-011/04 P.Kominek, P.Parus, Moduł fakturowania w Internetowym Systemie Zarządzania Przedsiębiorstwem (ISZP). Poznań 2004
RB-012/04 J.Drobny, B.Hetmański, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Replikacja zdalnych metod w środowisku Java. Poznań 2004
RB-013/04 R.Pindur, Propozycja sposobu modelowania brakujących wartości w danych. Poznań 2004
RB-014/04 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, Sz.Rdesiński., Implementacja i porównanie algorytmów detekcji błędów. Poznań 2004
RB-015/04 J.Brzeziński, M.Szaj, M.Szychowiak, G.Żaruk, Kryptografia i jej zastosowanie w systemach rozproszonych. Poznań 2004
RB-016/04 J.Brzeziński, M.Libuda, R.Mijalski, T.Rajkowski, Przegląd technologii wirtualnych sieci prywatnych. Poznań 2004
RB-017/04 D.Sietko-Sierkiewicz, M.Szychowiak, Mechanizmy podnoszenia bezpieczeństwa sieci komputerowych na przykładzie zapór ogniowych. Poznań 2004
RB-018/04 B.Brodecki, M.Sajkowsk, Koncepcja laboratoriów do przedmiotu zarządzanie sieciami komputerowymi. Poznań 2004
RB-019/04 P.Sasak, W.Śronek, M.Szychowiak, Zastosowanie idei dzialania systemu immunologicznego kręgowców w dziedzinie wykrywania włamań. Poznan 2004
RB-020/04 D.Wawrzyniak, C.Sobaniec, Implementacja rozproszonej pamięci współdzielonej w jądrze systemu operacyjnego Linux. Poznan 2004
RB-021/04 T.Koszlajda, M.Kłopotek, Transformacja schematu i migracja danych z relacyjnej do obiektowej bazy danych. Poznań 2004
RB-022/04 T.Koszlajda, M.Klasa, Budowa złożonych mechanizmów aktywności w obiektowo-relacyjnych bazach danych. Poznań 2004
RB-023/04 L.Budzyńska, I.Masłowska, B.Prędki, Konwertor formatów plików dla systemów wspomagania decyzji i uczenia maszynowego. Poznań 2004
RB-024/04 P.Drosik, J.Kniat, System wizualizacji działania elementów komputera. Poznań 2004
RB-025/04 J.Kniat, A.Strzałkowski, Pełnoekranowy symulator mikrokomputera jednoukładowgo. Poznań 2004
RB-026/04 J.Kniat, M.Szoszorek, System wizualizacji działania pamięci hieratycznej. Poznań 2004
RB-027/04 M.Huflejt, J.Kniat, Model dzialania zespolu synaps glutamatargicznych. Poznań 2004
RB-028/04 A.Bibrowski, K.Daniel, J.Kniat, T.Kortus, M.Ochodek, Środowisko JSARA – moduł wizualizacji. Poznan 2004
RB-029/04 J.Kniat, W.Stryszyk, Pomiar statystycznej złożoności oprogramowania tworzonego za pomocą systemu Visual C++. Poznan 2004


[English Version] Wersja angielska - English version