POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911992

Raporty w języku angielskim

R-92/27 T.Morzy, A theory of KV concurrency control, Poznań 1992
R-92/30 J.Błażewicz, M.Drozdowski, G.Schmidt, D.deWerra, Scheduling independent multiprocessor tasks on a uniform k-processor system, Poznań 1992
R-92/36 J.Błażewicz, R.E.Burkard, G.Finke, G.J.Woeginger, Vehicle scheduling in two-cycle flexible manufacturing systems, Poznań 1992
R-92/37 J.Błażewicz, M.Drozdowski, R.Walkowiak, An interactive program for defining two-dimensional irregular figures for decision support cutting system, Poznań 1992
R-92/38 J.Błażewicz, P.Hawryluk, R.Walkowiak, Using Tabu Search approach for solving two-dimensional irregular cutting problem, Poznań 1992
R-92/39 J.Błażewicz, R.Walkowiak, An interactive improved version of Tabu Search for irregular cutting problem, Poznań 1992
R-92/40 W.Kubiak, J.Błażewicz, M.Dror, N.Katoh, H.Rock, Resource constrained chain scheduling and serializability problem, Poznań 1992
R-92/41 J.Nawrocki, On case fragmentation of first fit strategy, Poznań 1992
R-92/43 J.Błażewicz, M.Drozdowski, D.deWerra, J.Węglarz, Deadline scheduling of multiprocessor tasks, Poznań 1992
R-92/44 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Preemptive scheduling of multiprocessor tasks on the dedicated processors subject to minimal lateness, Poznan 1992
R-92/45 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Scheduling multiprocessor tasks on a dynamic configuration of dedicated processors, Poznan 1992
R-92/53 Z.Krolikowski, Analysis of query processing algorithms for distributed database systems implemented in wide and local area network, Poznan 1992
R-92/54 M.Reformat, M.Stroinski, Management of heterogeneous systems in computer networks, Poznan 1992
R-92/55 M.Stroinski, M.Reformat, Novell approach to design of management applications in OSI-based management environment, Poznan 1992
R-92/57 T.Kokowski, M.Reformat, Object-oriented specification and implementation of management information base for a computer network, Poznan 1992
R-92/58 M.Kaczmarek, On achronological processing in group model of traffic, Poznan 1992
R-92/59 P.Jasinski, M.Januchta, Case study of distribution data and knowledge bases in medical environment, Poznan 1992


Raporty w języku polskim

R-92/28 M.Sajkowski, Ocena metod weryfikacji cech dynamicznych protokołów sieci komputerowych, Poznań 1992
R-92/29 Z.Królikowski, Materiały do ćwiczen z systemu operacyjnego UNIX, Poznań 1992
R-92/31 M.Sajkowski, Weryfikacja cech dynamicznych protokołów sieci komputerowych - przegląd metod, Poznań 1992
R-92/32 T.Kokowski, Instrukcja korzystania z poczty elektronicznej w węźle sieci EARN/BITNET PLPOTU51 dla użytkowników pracujących na stanowiskach roboczych w sieci lokalnej NetWare, Poznań 1992
R-92/33 M.Sajkowski, Weryfikacja cech dynamicznych protokołów sieci komputerowych - pojęcia podstawowe i ocena metod, Poznań 1992
R-92/34 J.Jezierski, Transformacja modelu konceptualnego do modelu obiektowego, Poznań 1992
R-92/35 J.Jezierski, Edytor schematów koncepcyjnych dla obiektowych baz danych, Poznań 1992
R-92/46 M.Stroiński, Problemy implementacji architektury OSI na przykładzie pakietu OSI/X, Poznań 1992
R-92/47 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu transportowego w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/48 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu sesji w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/49 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu prezentacji w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/50 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu asocjacji w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/51 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu niezawodnego transferu w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/52 M.Stroiński (red.), Implementacja protokołu zdalnych operacji w pakiecie OSI/X, Poznań 1992
R-92/56 T.Koszlajda, Klasyfikacja wielowersyjnych modeli danych, Poznań 1992
R-92/60 J.Brzeziński, T.Lis, A.Sobkowiak, Symulator sieci pakietowych do oceny strategii zapobiegania zakleszczeniom, Poznań 1992


[English Version] Wersja angielska - English version