POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911996

Raporty w języku angielskim

RA-001/96 M.Kaczmarek, Evaluation study of traffic control methods at an intersection with priority to trams in flexsyt, Poznań 1996, 8s.
RA-002/96 A.Michalski, Control of distributed problem solver as a knowledge - intensive task, Poznań 1996, 28s.
RA-003/96 A.Urbaniak, A.Voelkel, M.Wika, Models of migration of organic pollutants in soils, Poznań 1996.
RA-004/96 M.Sajkowski, A polygon time structure for protocol modelling, Poznań 1996, 28s.
RA-005/96 M.Sajkowski, Protocol verification by the approximation of time, Poznań 1996, 25s.
RA-006/96 J.Józefowska, M.Paprzycki, W.Kubiak, B.Jurisch, Applying spectral algorithms to minclique scheduling problems, Poznań 1996, 14s.
RA-009/96 A.Jaszkiewicz, R.Słowiński, Multiple objective river basin water quality management, Poznań 1996, 12s.
RA-010/96 J.Brzeziński, R.Chmielewski, Reliability analysis of distributed algorithms scheduling, Poznań 1996.
RA-012/96 J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Scheduling for client-server applications, Poznan 1996, 15 pages


Raporty w języku polskim

RB-001/96 M.Drozdowski, Z.Kluczyński, Algorytmy szeregowania zadań jednorodnych w systemach rozproszonych, Poznań 1996, 66s.
RB-002/96 M.Hapke, P.Kominek, Metaheurystyki symulowanej relaksacji i przeszukiwania tabu dla problemu programowania sieciowego w warunkach niepewności, Poznań 1996, 26s.
RB-003/96 A.Urbaniak, Układ i algorytmy sterowania linią jednoczesnej defosfatacji i oczyszczania ściekow, Poznań 1996, 21s.
RB-004/96 J. Nawrocki, B.Begier, A.Czajka, P.Dudek, Przeprowadzanie ankiet dotyczących oceny zajęć. Materialy do dyskusji. Poznań 1996.
RB-005/96 A.Urbaniak, Góra, Jeszka i in., Koncepcja rozwiązania systemu oczyszczania ściekow przemysłowych dla Kaliskich Zakładów Koncentratów Spożywczych Winiary S.A., Poznań 1996, 34s.
RB-006/96 M.Kaczmarek, J. Piotrowski, M. Rakiewicz, Studium projektowe systemu sterowania ruchem w Poznańiu - strefa zachodnia, Poznań 1996, 65s.
RB-007/96 K.Krawiec, M.Adamski, J.Jelonek, R.Słowinski, System przetwarzania obrazów oparty o symulator neuronowych sieci komórkowych, Poznań 1996, 18s.
RB-008/96 R.Mieńko, J.Stefanowski, A.Zakrzewski, Odkrywanie reguł decyzyjnych w bazach danych, Techniki uwzględnienia atrybutów ciągłych i wartości nieznanych, Poznań 1996.
RB-009/96 J.Kniat, Mikroprocesorowe zabezpieczenie przekształtników diodowych, Poznań 1996.
RB-010/96 Praca zbiorowa, Przewodnik użytkownika systemu informatycznego Kadry/Płace, Cz.1 Aplikacje funkcyjne i usługowe - Kadry, Poznań 1996
RB-011/96 Praca zbiorowa, Przewodnik użytkownika systemu informatycznego Kadry/Płace, Cz.2 Raporty-Kadry, Poznań 1996
RB-012/96 Praca zbiorowa, Przewodnik użytkownika systemu informatycznego Kadry/Płace, Cz.3 Aplikacje funkcyjne i usługowe-Place, Poznań 1996.
RB-013/96 Praca zbiorowa, Przewodnik użytkownika systemu informatycznego Kadry/Płace, Cz.4 Raporty-Płace, Poznań 1996
RB-014/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Moduł zarządzania majątkiem, Poznań 1996
RB-015/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Moduł zarządzania badaniami naukowymi, Poznań 1996
RB-016/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Moduł wspomagający prace biblioteki. Poznań 1996
RB-017/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego Kadry/Płace, Poznań 1996
RB-018/96 R.Klaus, Wybrane zagadnienia metodyki doboru algorytmów sterowania mikroprocesorowego silnikiem wysokoprężnym, Poznań 1996
RB-019/96 J.Brzeziński, M.Matysiak, B.Bebel, Badanie rozkładu kosztów budowy oprogramowania w różnych środowiskach wytwarzania aplikacji baz danych, Poznań 1996, 65s.
RB-020/96 M.Wojciechowski, T.Morzy, Wyszukiwanie podobieństw w bazach danych DNA, Poznań 1996.
RB-021/96 S.Grocholewski, Środowisko programowe SPAREC TOOLKIT do tworzenia programów z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnałów i automatycznego rozpoznawania mowy, Poznań 1996
RB-022/96 E.Łukasik, Porównywanie obrazów sygnałów dźwiękowych uzyskanych za pomoca różnych metod łącznej analizy czasowo-częstotliwościowej, Poznań 1996
RB-023/96 E.Łukasik, Wykorzystanie transformaty Gabora i transformaty falkowej do kodowania sygnałów dźwiękowych, Poznań 1996
RB-024/96 S.Grocholewski, Zastosowanie różnych metod łącznej analizy czasowo-częstotliwościowej w przetwarzaniu sygnałów mowy, Poznań 1996
RB-025/96 S.Strykowski, Algorytmy eksploarcji danych, Poznań 1996
RB-026/96 T.Koszlajda, A.Włodarczyk, Zastosowanie metody plików sygnaturowych do wyszukiwania sekwencji DNA w genetycznej bazie danych, Poznań 1996
RB-027/96 T.Koszlajda, Z.Cieluba, Projekt i implementacja systemu strojenia wydajności bankowej bazy danych, Poznań 1996
RB-028/96 M.Szychowiak, Analiza mechanizmów systemowych środowiska przetwarzania rozproszonego OSF/DCE 1.1, Poznań 1996
RB-029/96 T.Morzy, M.Sobczak, Symulator środowiska mobilnego, Poznań 1996.
RB-030/96 K.Krawiec, J.Jelonek, R.Słowiński, J.Szymas, System uczenia i testowania rozpoznawania obrazów histologicznych AHIDA, Poznań 1996, 14s.
RB-031/96 T.Koszlajda, J.Brzeziński, Zastosowanie technologii magazynów danych do zarządzania sieciami komputerowymi, Poznań 1996.
RB-032/96 J.Brzeziński, W.Konopka, Algorytmy detekcji predykatów globalnych i ich zastosowanie w monitoringu systemów rozproszonych, Poznań 1996
RB-033/96 J.Brzeziński, M.Szychowiak, D.Wawrzyniak, Koncepcja realizacji systemu z rozproszoną pamięcią współdzieloną w środowisku OSF/DCE, Poznań 1996
RB-034/96 J.Brzeziński, W.Konopka, Problemy konstrukcji środowiska uruchomieniowego programów rozproszonych, Poznań 1996
RB-035/96 R.Chmielewski, Problemy niezawodności i tolerancji uszkodzeń w systemach rozproszonych, Poznań 1996
RB-036/96 T.Biały, M.Matysiak, M.Szyprowski, M.Zakrzewicz, Model informacyjny, model funkcjonalny i model przepływu danych dziekanatu wyższej uczelni technicznej, Poznań 1996
RB-037/96 T.Biały, M.Matysiak, M.Szyprowski, M.Zakrzewicz, Dziekanat 96 - moduł formularzy ekranowych, Poznań 1996
RB-038/96 J.Brzeziński, K.Jankiewicz, T.Koszlajda, Zastosowanie systemu aktywnej i obiektowej bazy danych ODE w zarządzaniu sieciami komputerowymi, Poznań 1996


[English Version] Wersja angielska - English version