POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911993

Raporty w języku angielskim

R-93/01 M.Sajkowski, Verifying dynamic properties of protocols, Poznań 1993
R-93/03 J.Błażewicz, M.Drozdowski, Performance limits of two-dimensional network of load-sharing processors, Poznań 1993
R-93/04 M.Sajkowski, Verification of dynamic properties of protocols - A case study, Poznań 1993
R-93/06 T.Koszlajda, The implementation model of configuration management, Poznań 1993
R-93/07 M.Sajkowski, Real-time Petri nets and their analysis, Poznań 1993
R-93/08 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Scheduling UET multiprocessor tasks, Poznan 1993
R-93/09 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Linear algorithms for preemptive scheduling of multiprocessor tasks subject to minimal lateness, Poznan 1993
R-93/28 M.Januchta, Multi-action rules in active database systems, Poznan 1993
R-93/29 T.Morzy, A dynamic overwrite protocol for multiversion concurrency control algorithms, Poznan 1993
R-93/30 S.Grocholewski, E.Łukasik, Application of wavelet transform for speech analysis, Poznan 1993
R-93/31 S.Grocholewski, E.Łukasik, Algorithm for the error tree reduction of learning sets, Poznan 1993


Raporty w języku polskim

R-93/05 T.Kokowski, M.Stroiński, Wymagania użytkowe dla zarządzania LSK na przykładzie sieci lokalnej Instytutu Informatyki P.P., Poznań 1993
R-93/10 Z.Królikowski, Analiza porównawcza mechanizmów wewnętrznych systemów operacyjnych MS-DOS i UNIX, Poznań 1993
R-93/11 Z.Królikowski, Ocena efektywności mechanizmów ochrony w systemie UNIX, Poznań 1993
R-93/12 Z.Królikowski, System dydaktyczny wspomagający laboratorium systemów operacyjnych, Poznań 1993
R-93/13 T.Biały, P.Grzegorczyk, T.Morzy, T.Koszlajda, Opracowanie schematu koncepcyjnego i realizacji przykładowej aplikacji bazy danych z wykorzystaniem pakietu CASE firmy ORACLE, Poznań 1993
R-93/14 P.Wojciechowski, T.Koszlajda, Badania efektywnościowe wielodostępnych i rozproszonych systemów zarządzania bazami danych, Poznań 1993
R-93/15 T.Lis, Koncepcja systemu do zbierania informacji w sieci NetWare, Poznań 1993
R-93/16 A.Sobkowiak, Implementacja protokołu CMIP i wybranych uslug w zarządzaniu SMASE, Poznań 1993
R-93/17 S.Grocholewski, J.Ogórkiewicz, J.Gummay, Automatyczny pomiar pola głosowego, Poznań 1993
R-93/18 Z.Królikowski, W.Rybka, Równoległe wykonywanie zapytań w systemach baz danych, Poznań 1993
R-93/19 D.Wawrzyniak, T.Koszlajda, Obiektowe bazy danych w komputerowym wspomaganiu projektowania, Poznań 1993
R-93/20 T.Morzy, T.Jezinski, Realizacja aplikacji "Izba przyjęć" w systemie zarządzania relacyjną bazą danych ORACLE, Poznań 1993
R-93/21 A.Binczewski, M.Stroiński, Algorytmy do zarządzania efektywnością sieci komputerowych z zastosowaniem symulacji, Poznań 1993
R-93/22 N.Meyer, C.Mazurek, M.Stroiński, Koncepcja narzędzi do analizy protokołów komunikacyjnych, Poznań 1993
R-93/23 M.Stroiński, K.Ślatała, Realizacja usługi transmisji danych protokołu transportowego klasy 0, 2 i 4 za pomoca uniwersalnych obiektów pracujących równolegle, Poznań 1993
R-93/24 J.Brzeziński, G.Darul, Obiektowa baza informacji zarządzania lokalną siecią komputerową, Poznań 1993
R-93/25 R.Sobkowiak, A.Sobkowiak, Wizualizacja i zarządzanie procesąw przemysłowych, Poznań 1993
R-93/26 J.Brzeziński, S.Jankowski, Specjalizowany interfejs systemu zarządzania sieciami komputerowymi, Poznań 1993
R-93/27 T.Lis, A.Sobkowiak, Konfiguracja oprogramowania sieciowego w środowisku MS-DOS (interfejsy PacketDriver, ODI, NDIS), Poznań 1993
R-93/32 R.Mielcarek, Z.Kubiak, Rejestracja i analiza zdarzeń binarnych w systemie telemechaniki, Poznań 1993
R-93/33 M.Kaczmarek, Badania wrażliwości strat czasu w otwartych sieciach ulic dwukierunkowych, Poznań 1993
R-93/34 M.Kaczmarek, Wyznaczanie struktur sterowania ruchem w sieci ulic, Poznań 1993
R-93/35 S.Grocholewski, E.Łukasik, Baza danych akustycznych CORPORA, Poznań 1993
R-93/36 S.Grocholewski, E.Łukasik, Zastosowanie jednostek separowalnych akustycznie w metodzie generowania statystycznych modeli slów, Poznań 1993
R-93/37 M.Matysiak, T.Morzy, Symulator zapytań, Poznań 1993


[English Version] Wersja angielska - English version