POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911995

Raporty w języku angielskim

RA-001/95 J.Józefowska, J.Węglarz, Nonpreemptive scheduling on parallel machines with additional continuous resources to mninimze makespan, Poznań 1995
RA-002a/95 R.Mieńko, R.Słowiński, J.Stefanowski, Rule classifier based on valid closeness relation: Rough class version 2.0, Poznań 1995
RA-002b/95 P.Czyżak, A.Jaszkiewicz, Pareto simulated annealing, Poznań 1995
RA-003/95 J.Błażewicz, M.Drozdowski, F.Guinand, D.Trystram, Scheduling under architectural constraints, Poznań 1995, 17 s.
RA-004/95 J.Józefowska, J.Węglarz, On a methodology for discrete-continuous scheduling, Poznań 1995, 22 s.
RA-005/95 J.Józefowska, A.Zimniak, Scheduling a flow shop to minimize the maximal lateness under arbitrary precedence constraints, Poznań 1995, 17 s.
RA-006/95 M.Drozdowski, Real-time scheduling of liear speedup parallel tasks, Poznań 1995, 9 s.
RA-007/95 B.Jurisch, W.Kubiak, J.Józefowska, Algorithms form MinClique scheduling problems, Poznań 1995
RA-008/95 M.Hapke, Evaluation of priority heuristics with regard to the safety of fuzzy schedules, Poznań 1995
RA-009/95 M.Hapke, A two-stage method for scheduling projects under uncertainty, Poznań 1995
RA-010/95 T.Łukaszewski, Propagation of certainty factors with unconstrained order of firing rules, Poznań 1995
RA-011/95 J.Brzeziński, P.Wojciechowski, Determining global states pf asynchronous distributed systems, Poznań 1995, 18 s.
RA-012/95 R.Mieńko, J.Stefanowski, Minimal versus exhaustive description approaches to inducing rules from examples, Poznań 1995, 16 s.
RA-013/95 T.Morzy, S.Salza, G.Barone, Cooperative optimization parallel query execution plans in multidatabase systems, Poznań 1995


Raporty w języku polskim

RB-001/95 R.Klaus, Podstawy budowy algorytmów mikrokomputerowych systemów sterowania pompowtryskiwaczami silników wysokopreznych, Poznań 1995
RB-002/95 T.Morzy, Z.Królikowski, Koncepcja projektu systemu informatycznego wyższej uczelni technicznej, Poznań 1995
RB-003/95 M.Kasprzak, Algorytm sekwencjonowania łańcuchow DNA, Poznań 1995, 56 s.
RB-004/95 K.Krawiec, J.Jelonek, R.Słowiński, "Grizzly" - interaktywny pakiet do przetwarzania i analizy obrazów, Poznań 1995
RB-005/95 R.Klaus, Zintegrowany system komputerowego wspomagania badań dynamicznych silnika wysokopreżnego, Poznań 1995, 30 s.
RB-007/95 J.A.Nikisch, A.Soloch, Dwustanowiskowy układ dla systemów wspomagania projektowania CAD, Poznań 1995, 99 s.
RB-008/95 J.Józefowska, T.Książkiewicz, Szeregowanie zadań w środowisku Just-in-Time z zastosowaniem algorytmu przeszukiwania tabu, Poznań 1995.
RB-009/95 R.Sobkowiak, Srodowisko uruchomieniowe systemów wykorzystujacych mikrokontrolery, Poznań 1995, 33 s.
RB-010/95 A.Urbaniak, P.Wozniak, Zastosowanie sieci neuronowych do sterowania procesami, Poznań 1995
RB-011/95 P.Czyżak, A.Wojciechowski, System wspomagania decyzji inwestycyjnych na rynku papierów wartościowych, Poznań 1995, 30 s.
RB-012/95 K.Krawiec, R.Pindur, R.Słowiński, Ekstrakcja wiedzy w postaci regułowej z warstwowych sieci neuronowych, Poznań 1995, 14 s.
RB-013/95 K.Krawiec, R.Łyko, M.Mańkowski, R.Słowiński, Program Elook - implementacja sieci neuronowej rozpoznajacej złożone obrazy, Poznań 1995, 12 s.
RB-014/95 P.Kominek, M.Hapke, Opis pakietu fuzzy-project, Poznań 1995
RB-015/95 R.Susmaga, R.Słowiński, J.Stefanowski, H.Szerksznis, Rozmyta dyskretyzacja atrybutów ilościowych dla systemów uczenia na przykładach, Poznań 1995
RB-016/95 M.Szychowiak, M.Stroiński, Integracja oprogramowania protokołu OSI. Monitor interfejsów międzywarstwowych pakietu OSI/X, Poznań 1995
RB-017/95 J.Brzeziński, P.Maczka, Bezpieczeństwo systemów rozproszonych, Poznań 1995
RB-018/95 T.Morzy, S.Kedziora, Projekt prototypowej aplikacji finansowo-księgowej w systemie zarządzania relacyjną bazą danych ORACLE z użyciem metodyki CASE, Poznań 1995
RB-019/95 J.Brzeziński, Z.Kowalski, Odtwarzanie stanu obliczeń w systemie SGI IRIX, Poznań 1995
RB-020/95 T.Morzy, K.Murkowski, Synchronizacja transakcji w obiektowych bazach danych, Poznań 1995
RB-022/95 T.Koszlajda, M.Januchta, J.Dymek, Interfejs graficzny do obiektowej bazy danych, Poznań 1995
RB-023/95 J.Brzeziński, D.Paterka, Zarządzanie procesami w rozproszonych systemach operacyjnych, Poznań 1995
RB-024/95 T.Morzy, M.Bulynko, A.Kiwlenko, Optymalizacja zapytań w systemie heterogenicznej rozproszonej bazy danych, Poznań 1995
RB-025/95 J.Brzeziński, D.Wawrzyniak, Zarządzanie współbieżnością w systemach z rozproszoną pamiecią współdzieloną, Poznań 1995
RB-026/95 J.Brzeziński, M.Pikulski, Odtwarzanie stanu obliczeń w systemie CRAY UNICOS, Poznań 1995
RB-027/95 T.Morzy, P.Woźniak, Symulator optymalizatora zapytań w systemie równoległego serwera baz danych, Poznań 1995


[English Version] Wersja angielska - English version