POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1995 1994 1993 1992 19912005

Raporty w języku angielskim

RA-001/05 D.Weiss, A large crawl and quantitative analysis of open source projects hosted on Source Forge. Poznań 2005
RA-002/05 D.Weiss, Stempelator: a hybrid stemmer for the Polish language. Poznań 2005
RA-003/05 J.Brzeziński, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Safety of (VsSG) protocol implementing session guarantees. Poznań 2005
RA-004/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, Pseudopolynomial algorithms for divisible load scheduling on heterogeneous stars. Poznań 2005
RA-005/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, On optimum multiinstallament divisible load processing in heterogenous distributed systems. Poznań 2005
RA-006/05 J.Brzeziński, C.Sobaniec, Safety of VoSG consistency protocol of session guarantees. Poznań 2005
RA-007/05 J.Brzeziński, J.Kobusiński, D.Wawrzyniak, Multiversion approach to the consistency of replicted shared objects. Poznań 2005
RA-008/05 M.Carmia, M.Drozdowski, Scheduling malleable tasks for mean flow time criterion. Poznań 2005
RA-009/05 M.Błaszczak, P.Buczkowski, J.Chmiel, R.Wrembel, Design, implementation, evaluation of a multiversion join index. Poznan 2005
RA-010/05 P.Kominek, J.Krzymień, The visualization system for three dimensional packing problem. Poznań 2005
RA-011/05 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, Correctness of rVSMW rollback-recovery protocol for mobile systems. Poznań 2005
RA-012/05 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, Rollback-recovery of MR in mobile systems. Poznań 2005
RA-013/05 M.Jasiński, J.Nawrocki, Dependency between size and effort for programs written in Java. Poznań 2005
RA-014/05 B.Bogacki, W.Complak, M.Jasiński, J.Nawrocki, Cooperation efficiency of fast average and slow programmers. Poznan 2005
RA-015/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, Scheduling multiple divisible loads in homogenous computer systems. Poznań 2005
RA-016/05 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, M.Szychowiak, rVsRYW recovery protocol – implementation & correctness proof. Poznań 2005
RA-017/05 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, M.Szychowiak, Recovery of WFR session guarantee in mobile systems. Poznań 2005
RA-018/05 J.Stefanowski, An experimental study of methods combining multiple classifiers – disversified both by feature selection and bootstrop sampling. Poznan 2005
RA-019/05 J.Chmiel,, J.Jelonek, O.Stankiewicz, W.Świtała, M.Tłuczek, A portable text reading system for the blind people. Poznań 2005
RA-020/05 R.Susmaga, Experiments in classyfying examples from imbalanced classes. Poznań 2005
RA-021/05 A.Danilecki, M.Szychowiak, Checkpointing speculative DSM systems. Poznań 2005
RA-022/05 B.Bhanu, K.Krawiec, Automatic feature synthesis for object recognition in radar modality – selected results. Poznań 2005
RA-023/05 M.Komosiński, M.Kubiak, Visualizing dynamics of evolutionary optimization process in spaces of reduced dimensionality. Poznań 2005
RA-024/05 ----
RA-025/05 J.Brzezińska, S.Greco, R.Słowiński, Investigtion of monotic link between confirmation measures and rule support and confidence. Poznań 2005


Raporty w języku polskim

RB-001/05 J.Pamirski, M.Szychowiak, Koncepcja i realizacja modułu tworzenia punktów kontrolnych w systemie Linux. Poznań 2005
RB-002/05 B.Bębel, Z.Królikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Aspekt dynamiczny magazynu danych. Poznań 2005
RB-003/05 B.Bębel, Z.Królikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Dynamika w magazynie danych – dyskusja istniejących rozwiązań. Poznań 2005
RB-004/05 S.Grocholewski, M.Szymański, Implementacja algorytmu segmentacji nagrań mowy ze statystycznymi modelami długości fonemów. Dobór i testowanie parametrów modeli. Poznań 2005
RB-005/05 B.Bębel, Z.Królikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Wielowersyjny magazyn danych. Poznań 2005
RB-006/05 B.Bębel, Z.Królikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Transakcje w magazynach danych. Poznań 2005
RB-007/05 J.Brzeziński, I.Gutowski, M.Kalewski, G.Lewandowski, Symulator mobilnych systemów ad hoc. Poznań 2005
RB-008/05 B.Brodecki, J.Brzeziński, J.Robak, Ł.Turek, Analiza problemów zarządzania sieciami komputerowymi. Poznań 2005
RB-009/05 J.Brzeziński, P.Sasak, Problemy zabezpieczenia komputerów osobistych i serwerów. Poznań 2005
RB-010/05 A.Rybczyński, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Replikacja w sieciowym systemie plików w środowsku Linux. Poznań 2005
RB-011/05 D.Jastrzębski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Optymistyczna replikacja usług internetowych (Web Service). Poznań 2005
RB-012/05 S.Kowalski, A.Latański, M.Szychowiak, Rozproszone systemy uwierzytelnienia użytkowników. Poznań 2005
RB-013/05 M.Ptaszyński, R.Sobkowiak, Sieci EIB w inteligentynch budynkach. Poznań 2005
RB-014/05 T.Badyniak, P.Kominek, Moduł magazynowania w Internetowym Systemie Zarządzania Przedsiębiorstwem (ISZP). Poznań 2005
RB-015/05 J.Kniat, A.Olszak, Symulator obwodów cyfrowych. Poznan 2005
RB-016/05 J.Kniat, L.Tupalski, Symulator procesora Power PC. Poznań 2005
RB-017/05 J.Kniat, Ł.Pawlik, Wirtualny sprzedawca. Poznań 2005
RB-018/05 J.Kniat, G.Palik, System modelowania oprogramowania za pomocą diagramów języka UML.Poznań 2005
RB-019/05 J.Kniat, Ł.Konieczny, F.Pawlicki, Poznański turysta wirtualny. Poznań 2005
RB-020/05 B.Lazarek, B.Wołyńska, Problemy patentowania oprogramowania. Poznań 2005
RB-021/05 B.Wołyńska, P.Zielniewicz, Sieci SDH
RB-022/05 K.Gajda, M.Jankowska, A.Marciniak, Wybrane metody przedziałowe rozwiązywania zagadnienia początkowego. Poznań 2005
RB-023/05 L.Budzyńska, Klasyfikacja obiektów z wykorzystaniem mechanizmów z metod Electre. Poznań 2005


[English Version] Wersja angielska - English version