POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1995 1994 1993 1992 19912006

Raporty w języku angielskim

RA-01/06 J.Brzeziński, A. Kobusińska, Bounding recovery time In mobile systems. Poznań 2006.
RA-02/06 M. Sterna, Late work minimization in a small manufacturing system. Poznań 2006.
RA-03/06 M.Sterna, Dominance relations for two-machine shop problem with late work criterion. Poznań 2006.
RA-04/06 A Danilecki, Simplified DSM simulation with the use of the augment backend. Poznan 2006.
RA-05/06 C.Sobaniec, B.Grabiec, Design and implementation of a distributed file system with client-centric consistency management. Poznan 2006.
RA-06/06 M.Hapke, Ł.Ślachciak, Discovering effective genetic operators for resource constrained project scheduling problem. Poznań 2006
RA-07/06 R.Ziembiński, Context based sequential pattern mining the problem definition mining algorithms and experimental evaluation. Poznań 2006
RA-08/06 R.Wrembel, J.Chmiel,T.Morzy, Storing and sharing versions of data in multiversion data warehouse3 – implementation and experimental evaluation. Poznań 2006.
RA-09/06 M.Kubiak, A.Jaszkiewicz, P.Kominek, Fitness-distance analysis of a car sequencing problem. Poznan 2006.
RA-10/06 Paweł T. Wojciechowski, Scalable message routing for mobile software assistants. Poznań 2006, 20s.
RA-11/06 K.Dembczyński, J.Błaszczyński, W.Kotłowski, R.Słowiński, M.Szeląg: Ensembles of decision rules. Poznan 2006, s.12.
RA-12/06 F.Gorski, A.Kobusińska, D.Marciniak, M.Płaza, S.Stempin, DAS – the distributed algorithms Simulator. Poznan 2006.
RA-13/06 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, M.Szychowiak, Mechanism of rollback – recovery In mobile systems with session quarantees.. Poznan 2006
RA-14/06 J.R.Nawrocki, W.Complak, J.Błażewicz, S.Kopczyńska, M.Maćkowiak, Knapsack lightening problem and its application to scheduling hard-real-time tasks. Poznań 2006.
RA-15/06 R.Susmaga, k-NN classification in local surroundings. Poznan 2006.
RA-16/06 J.Błażewicz, B.Leroy-Beaulieu, D. de Werra, On quasi – adjoint graphs. Poznań 2006.
RA-17/06 A. Jaszkiewicz, Improving efficiency of the Pareto memetic algorithm with the use pairwise comparisons. Poznań 2006.
RA-18/06 R.Słowiński, I. Szczęch, M.Urbanowicz, Experiments with induction of association rules with respect to support and anti-support. Poznan 2006.
RA-19/06 D.Weiss, M.Zduniak, A framework for testing mobile applications In Java2 microedition. Poznań 2006.
RA-20/06 M.Komosiński, W.Jaśkowski, Measuring symmetry of moving stick creatures. Poznań 2006


Raporty w języku polskim

RB-01/06 K.Jankiewicz, Przegląd i analiza metod zarządzania współbieżnym dostępem do baz danych dokumentów XML. Poznań 2006.
RB-02/06 K.Solarek, A.Stencel, M.Szychowiak, Narzędzia ochrony praw autorskich w sieciach publicznych. Poznań 2006.
RB-03/06 P.Migda, P.Szukalski, M.Szychowiak, Projekt i realizacja rozproszonej usługi WWW o podwyższonej niezawodności. Poznań 2006.
RB-04/06 J.Brzeziński, Ł.Piątkowski, Rozproszony wielowersyjny system replikacji dla mobilnych sieci ad-hoc. Poznan 2006.
RB-05/06 J.Brzeziński, M.Cieszko, D.Wawrzyniak, Technologie internetowe w budowie platform komunikacji użytkowników. Poznań 2006.
RB-06/06 J.Brzeziński, Ł. Gajda, Uwierzytelnianie, autoryzacja oraz poufność wymiany danych pomiędzy użytkownikami w komunikacji internetowej. Poznań 2006.
RB-07/06 J.Brzeziński, K.Janiak, Niezawodna transmisja danych przy użyciu połączeń bezpośrednich w sieciach z transmisją adresów na przykładzie modularnego komunikatora internetowego. Poznań 2006.
RB-08/06 J.Kniat, P.Szklarski, Internetowy system sprzedaży leków zrealizowany w technologii ASP.NET. Poznań 2006.
RB-09/06 J.Kniat, K.Przybylski, System analizy rysunków odręcznych pacjentów z choroba Parkinsona. Poznań 2006.
RB-10/06 J.Kniat, A. Myśliborski, Udostępnianie portretów w środowisku PHP5. Poznań 2006.
RB-11/06 P.Kominek, Ewidencjonowanie środków trwałych w systemach zarządzania. Poznań 2006
RB-12/06 P.Zielniewicz, K.Górny, Biblioteka metod wspomagania decyzji na platformę .NET. Poznań 2006.
RB-13/06 Ł.Hamulski, J.Kniat, Projekt i implementacja elastycznego systemu CMS. Poznań 2006.
RB-14/06 M.Hapke, P.Półrolniczak, Planowanie tras w systemie nawigacji samochodowej. Poznań 2006.
RB-15/06 M.Kubiak, Podstawowe metody pobierania próby i estymacji sumy w populacji skończonej. Instrukcja dla prowadzących zajęcia ze statystyki i analizy danych. Poznań 2006. 25s.


[English Version] Wersja angielska - English version