POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1995 1994 1993 1992 19912006

Reports in English

RA-01/06 J.Brzezinski, A. Kobusinska, Bounding recovery time In mobile systems. Poznan 2006.
RA-02/06 M. Sterna, Late work minimization in a small manufacturing system. Poznan 2006.
RA-03/06 M.Sterna, Dominance relations for two-machine shop problem with late work criterion. Poznan 2006.
RA-04/06 A Danilecki, Simplified DSM simulation with the use of the augment backend. Poznan 2006.
RA-05/06 C.Sobaniec, B.Grabiec, Design and implementation of a distributed file system with client-centric consistency management. Poznan 2006.
RA-06/06 M.Hapke, L.Slachciak, Discovering effective genetic operators for resource constrained project scheduling problem. Poznan 2006
RA-07/06 R.Ziembinski, Context based sequential pattern mining the problem definition mining algorithms and experimental evaluation. Poznan 2006
RA-08/06 R.Wrembel, J.Chmiel,T.Morzy, Storing and sharing versions of data in multiversion data warehouse3 – implementation and experimental evaluation. Poznan 2006.
RA-09/06 M.Kubiak, A.Jaszkiewicz, P.Kominek, Fitness-distance analysis of a car sequencing problem. Poznan 2006.
RA-10/06 Pawel T. Wojciechowski, Scalable message routing for mobile software assistants. Poznan 2006, 20s.
RA-11/06 K.Dembczynski, J.Blaszczynski, W.Kotlowski, R.Slowinski, M.Szelag: Ensembles of decision rules. Poznan 2006, s.12.
RA-12/06 F.Gorski, A.Kobusinska, D.Marciniak, M.Plaza, S.Stempin, DAS – the distributed algorithms Simulator. Poznan 2006.
RA-13/06 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, M.Szychowiak, Mechanism of rollback – recovery In mobile systems with session quarantees.. Poznan 2006
RA-14/06 J.R.Nawrocki, W.Complak, J.Blazewicz, S.Kopczynska, M.Mackowiak, Knapsack lightening problem and its application to scheduling hard-real-time tasks. Poznan 2006.
RA-15/06 R.Susmaga, k-NN classification in local surroundings. Poznan 2006.
RA-16/06 J.Blazewicz, B.Leroy-Beaulieu, D. de Werra, On quasi – adjoint graphs. Poznan 2006.
RA-17/06 A. Jaszkiewicz, Improving efficiency of the Pareto memetic algorithm with the use pairwise comparisons. Poznan 2006.
RA-18/06 R.Slowinski, I. Szczech, M.Urbanowicz, Experiments with induction of association rules with respect to support and anti-support. Poznan 2006.
RA-19/06 D.Weiss, M.Zduniak, A framework for testing mobile applications In Java2 microedition. Poznan 2006.
RA-20/06 M.Komosinski, W.Jaskowski, Measuring symmetry of moving stick creatures. Poznan 2006


Reports in Polish

RB-01/06 K.Jankiewicz, Przeglad i analiza metod zarzadzania wspolbieznym dostepem do baz danych dokumentow XML. Poznan 2006.
RB-02/06 K.Solarek, A.Stencel, M.Szychowiak, Narzedzia ochrony praw autorskich w sieciach publicznych. Poznan 2006.
RB-03/06 P.Migda, P.Szukalski, M.Szychowiak, Projekt i realizacja rozproszonej uslugi WWW o podwyzszonej niezawodnosci. Poznan 2006.
RB-04/06 J.Brzezinski, L.Piatkowski, Rozproszony wielowersyjny system replikacji dla mobilnych sieci ad-hoc. Poznan 2006.
RB-05/06 J.Brzezinski, M.Cieszko, D.Wawrzyniak, Technologie internetowe w budowie platform komunikacji uzytkownikow. Poznan 2006.
RB-06/06 J.Brzezinski, L. Gajda, Uwierzytelnianie, autoryzacja oraz poufnosc wymiany danych pomiedzy uzytkownikami w komunikacji internetowej. Poznan 2006.
RB-07/06 J.Brzezinski, K.Janiak, Niezawodna transmisja danych przy uzyciu polaczen bezposrednich w sieciach z transmisja adresow na przykladzie modularnego komunikatora internetowego. Poznan 2006.
RB-08/06 J.Kniat, P.Szklarski, Internetowy system sprzedazy lekow zrealizowany w technologii ASP.NET. Poznan 2006.
RB-09/06 J.Kniat, K.Przybylski, System analizy rysunkow odrecznych pacjentow z choroba Parkinsona. Poznan 2006.
RB-10/06 J.Kniat, A. Mysliborski, Udostepnianie portretow w srodowisku PHP5. Poznan 2006.
RB-11/06 P.Kominek, Ewidencjonowanie srodkow trwalych w systemach zarzadzania. Poznan 2006
RB-12/06 P.Zielniewicz, K.Gorny, Biblioteka metod wspomagania decyzji na platforme .NET. Poznan 2006.
RB-13/06 L.Hamulski, J.Kniat, Projekt i implementacja elastycznego systemu CMS. Poznan 2006.
RB-14/06 M.Hapke, P.Polrolniczak, Planowanie tras w systemie nawigacji samochodowej. Poznan 2006.
RB-15/06 M.Kubiak, Podstawowe metody pobierania proby i estymacji sumy w populacji skonczonej. Instrukcja dla prowadzacych zajecia ze statystyki i analizy danych. Poznan 2006. 25s.


[Polish Version] Wersja polska - Polish version