POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
1996 1995 1994 1993 1992 19912005

Reports in English

RA-001/05 D.Weiss, A large crawl and quantitative analysis of open source projects hosted on Source Forge. Poznan 2005
RA-002/05 D.Weiss, Stempelator: a hybrid stemmer for the Polish language. Poznan 2005
RA-003/05 J.Brzezinski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Safety of (VsSG) protocol implementing session guarantees. Poznan 2005
RA-004/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, Pseudopolynomial algorithms for divisible load scheduling on heterogeneous stars. Poznan 2005
RA-005/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, On optimum multiinstallament divisible load processing in heterogenous distributed systems. Poznan 2005
RA-006/05 J.Brzezinski, C.Sobaniec, Safety of VoSG consistency protocol of session guarantees. Poznan 2005
RA-007/05 J.Brzezinski, J.Kobusinski, D.Wawrzyniak, Multiversion approach to the consistency of replicted shared objects. Poznan 2005
RA-008/05 M.Carmia, M.Drozdowski, Scheduling malleable tasks for mean flow time criterion. Poznan 2005
RA-009/05 M.Blaszczak, P.Buczkowski, J.Chmiel, R.Wrembel, Design, implementation, evaluation of a multiversion join index. Poznan 2005
RA-010/05 P.Kominek, J.Krzymien, The visualization system for three dimensional packing problem. Poznan 2005
RA-011/05 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, Correctness of rVSMW rollback-recovery protocol for mobile systems. Poznan 2005
RA-012/05 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, Rollback-recovery of MR in mobile systems. Poznan 2005
RA-013/05 M.Jasinski, J.Nawrocki, Dependency between size and effort for programs written in Java. Poznan 2005
RA-014/05 B.Bogacki, W.Complak, M.Jasinski, J.Nawrocki, Cooperation efficiency of fast average and slow programmers. Poznan 2005
RA-015/05 M.Drozdowski, M.Lawenda, Scheduling multiple divisible loads in homogenous computer systems. Poznan 2005
RA-016/05 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, M.Szychowiak, rVsRYW recovery protocol – implementation & correctness proof. Poznan 2005
RA-017/05 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, M.Szychowiak, Recovery of WFR session guarantee in mobile systems. Poznan 2005
RA-018/05 J.Stefanowski, An experimental study of methods combining multiple classifiers – disversified both by feature selection and bootstrop sampling. Poznan 2005
RA-019/05 J.Chmiel,, J.Jelonek, O.Stankiewicz, W.Switala, M.Tluczek, A portable text reading system for the blind people. Poznan 2005
RA-020/05 R.Susmaga, Experiments in classyfying examples from imbalanced classes. Poznan 2005
RA-021/05 A.Danilecki, M.Szychowiak, Checkpointing speculative DSM systems. Poznan 2005
RA-022/05 B.Bhanu, K.Krawiec, Automatic feature synthesis for object recognition in radar modality – selected results. Poznan 2005
RA-023/05 M.Komosinski, M.Kubiak, Visualizing dynamics of evolutionary optimization process in spaces of reduced dimensionality. Poznan 2005
RA-024/05 ----
RA-025/05 J.Brzezinska, S.Greco, R.Slowinski, Investigtion of monotic link between confirmation measures and rule support and confidence. Poznan 2005


Reports in Polish

RB-001/05 J.Pamirski, M.Szychowiak, Koncepcja i realizacja modulu tworzenia punktow kontrolnych w systemie Linux. Poznan 2005
RB-002/05 B.Bebel, Z.Krolikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Aspekt dynamiczny magazynu danych. Poznan 2005
RB-003/05 B.Bebel, Z.Krolikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Dynamika w magazynie danych – dyskusja istniejacych rozwiazan. Poznan 2005
RB-004/05 S.Grocholewski, M.Szymanski, Implementacja algorytmu segmentacji nagran mowy ze statystycznymi modelami dlugosci fonemow. Dobor i testowanie parametrow modeli. Poznan 2005
RB-005/05 B.Bebel, Z.Krolikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Wielowersyjny magazyn danych. Poznan 2005
RB-006/05 B.Bebel, Z.Krolikowski, T.Morzy, R.Wrembel, Transakcje w magazynach danych. Poznan 2005
RB-007/05 J.Brzezinski, I.Gutowski, M.Kalewski, G.Lewandowski, Symulator mobilnych systemow ad hoc. Poznan 2005
RB-008/05 B.Brodecki, J.Brzezinski, J.Robak, L.Turek, Analiza problemow zarzadzania sieciami komputerowymi. Poznan 2005
RB-009/05 J.Brzezinski, P.Sasak, Problemy zabezpieczenia komputerow osobistych i serwerow. Poznan 2005
RB-010/05 A.Rybczynski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Replikacja w sieciowym systemie plikow w srodowsku Linux. Poznan 2005
RB-011/05 D.Jastrzebski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Optymistyczna replikacja uslug internetowych (Web Service). Poznan 2005
RB-012/05 S.Kowalski, A.Latanski, M.Szychowiak, Rozproszone systemy uwierzytelnienia uzytkownikow. Poznan 2005
RB-013/05 M.Ptaszynski, R.Sobkowiak, Sieci EIB w inteligentynch budynkach. Poznan 2005
RB-014/05 T.Badyniak, P.Kominek, Modul magazynowania w Internetowym Systemie Zarzadzania Przedsiebiorstwem (ISZP). Poznan 2005
RB-015/05 J.Kniat, A.Olszak, Symulator obwodow cyfrowych. Poznan 2005
RB-016/05 J.Kniat, L.Tupalski, Symulator procesora Power PC. Poznan 2005
RB-017/05 J.Kniat, L.Pawlik, Wirtualny sprzedawca. Poznan 2005
RB-018/05 J.Kniat, G.Palik, System modelowania oprogramowania za pomoca diagramow jezyka UML.Poznan 2005
RB-019/05 J.Kniat, L.Konieczny, F.Pawlicki, Poznanski turysta wirtualny. Poznan 2005
RB-020/05 B.Lazarek, B.Wolynska, Problemy patentowania oprogramowania. Poznan 2005
RB-021/05 B.Wolynska, P.Zielniewicz, Sieci SDH
RB-022/05 K.Gajda, M.Jankowska, A.Marciniak, Wybrane metody przedzialowe rozwiazywania zagadnienia poczatkowego. Poznan 2005
RB-023/05 L.Budzynska, Klasyfikacja obiektow z wykorzystaniem mechanizmow z metod Electre. Poznan 2005


[Polish Version] Wersja polska - Polish version