POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911996

Reports in English

RA-001/96 M.Kaczmarek, Evaluation study of traffic control methods at an intersection with priority to trams in flexsyt, Poznan 1996, 8s.
RA-002/96 A.Michalski, Control of distributed problem solver as a knowledge - intensive task, Poznan 1996, 28s.
RA-003/96 A.Urbaniak, A.Voelkel, M.Wika, Models of migration of organic pollutants in soils, Poznan 1996.
RA-004/96 M.Sajkowski, A polygon time structure for protocol modelling, Poznan 1996, 28s.
RA-005/96 M.Sajkowski, Protocol verification by the approximation of time, Poznan 1996, 25s.
RA-006/96 J.Jozefowska, M.Paprzycki, W.Kubiak, B.Jurisch, Applying spectral algorithms to minclique scheduling problems, Poznan 1996, 14s.
RA-009/96 A.Jaszkiewicz, R.Slowinski, Multiple objective river basin water quality management, Poznan 1996, 12s.
RA-010/96 J.Brzezinski, R.Chmielewski, Reliability analysis of distributed algorithms scheduling, Poznan 1996.
RA-012/96 J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Scheduling for client-server applications, Poznan 1996, 15 pages


Reports in Polish

RB-001/96 M.Drozdowski, Z.Kluczynski, Algorytmy szeregowania zadan jednorodnych w systemach rozproszonych, Poznan 1996, 66s.
RB-002/96 M.Hapke, P.Kominek, Metaheurystyki symulowanej relaksacji i przeszukiwania tabu dla problemu programowania sieciowego w warunkach niepewnosci, Poznan 1996, 26s.
RB-003/96 A.Urbaniak, Uklad i algorytmy sterowania linia jednoczesnej defosfatacji i oczyszczania sciekow, Poznan 1996, 21s.
RB-004/96 J. Nawrocki, B.Begier, A.Czajka, P.Dudek, Przeprowadzanie ankiet dotyczacych oceny zajec. Materialy do dyskusji. Poznan 1996.
RB-005/96 A.Urbaniak, Gora, Jeszka i in., Koncepcja rozwiazania systemu oczyszczania sciekow przemyslowych dla Kaliskich Zakladow Koncentratow Spozywczych Winiary S.A., Poznan 1996, 34s.
RB-006/96 M.Kaczmarek, J. Piotrowski, M. Rakiewicz, Studium projektowe systemu sterowania ruchem w Poznaniu - strefa zachodnia, Poznan 1996, 65s.
RB-007/96 K.Krawiec, M.Adamski, J.Jelonek, R.Slowinski, System przetwarzania obrazow oparty o symulator neuronowych sieci komorkowych, Poznan 1996, 18s.
RB-008/96 R.Mienko, J.Stefanowski, A.Zakrzewski, Odkrywanie regul decyzyjnych w bazach danych, Techniki uwzglednienia atrybutow ciaglych i wartosci nieznanych, Poznan 1996.
RB-009/96 J.Kniat, Mikroprocesorowe zabezpieczenie przeksztaltnikow diodowych, Poznan 1996.
RB-010/96 Praca zbiorowa, Przewodnik uzytkownika systemu informatycznego Kadry/Place, Cz.1 Aplikacje funkcyjne i uslugowe - Kadry, Poznan 1996
RB-011/96 Praca zbiorowa, Przewodnik uzytkownika systemu informatycznego Kadry/Place, Cz.2 Raporty-Kadry, Poznan 1996
RB-012/96 Praca zbiorowa, Przewodnik uzytkownika systemu informatycznego Kadry/Place, Cz.3 Aplikacje funkcyjne i uslugowe-Place, Poznan 1996.
RB-013/96 Praca zbiorowa, Przewodnik uzytkownika systemu informatycznego Kadry/Place, Cz.4 Raporty-Place, Poznan 1996
RB-014/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Modul zarzadzania majatkiem, Poznan 1996
RB-015/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Modul zarzadzania badaniami naukowymi, Poznan 1996
RB-016/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego "Instytut" - Modul wspomagajacy prace biblioteki. Poznan 1996
RB-017/96 Praca zbiorowa, Projekt systemu informatycznego Kadry/Place, Poznan 1996
RB-018/96 R.Klaus, Wybrane zagadnienia metodyki doboru algorytmow sterowania mikroprocesorowego silnikiem wysokopreznym, Poznan 1996
RB-019/96 J.Brzezinski, M.Matysiak, B.Bebel, Badanie rozkladu kosztow budowy oprogramowania w roznych srodowiskach wytwarzania aplikacji baz danych, Poznan 1996, 65s.
RB-020/96 M.Wojciechowski, T.Morzy, Wyszukiwanie podobienstw w bazach danych DNA, Poznan 1996.
RB-021/96 S.Grocholewski, Srodowisko programowe SPAREC TOOLKIT do tworzenia programow z dziedziny cyfrowego przetwarzania sygnalow i automatycznego rozpoznawania mowy, Poznan 1996
RB-022/96 E.Lukasik, Porownywanie obrazow sygnalow dzwiekowych uzyskanych za pomoca roznych metod lacznej analizy czasowo-czestotliwosciowej, Poznan 1996
RB-023/96 E.Lukasik, Wykorzystanie transformaty Gabora i transformaty falkowej do kodowania sygnalow dzwiekowych, Poznan 1996
RB-024/96 S.Grocholewski, Zastosowanie roznych metod lacznej analizy czasowo-czestotliwosciowej w przetwarzaniu sygnalow mowy, Poznan 1996
RB-025/96 S.Strykowski, Algorytmy eksploarcji danych, Poznan 1996
RB-026/96 T.Koszlajda, A.Wlodarczyk, Zastosowanie metody plikow sygnaturowych do wyszukiwania sekwencji DNA w genetycznej bazie danych, Poznan 1996
RB-027/96 T.Koszlajda, Z.Cieluba, Projekt i implementacja systemu strojenia wydajnosci bankowej bazy danych, Poznan 1996
RB-028/96 M.Szychowiak, Analiza mechanizmow systemowych srodowiska przetwarzania rozproszonego OSF/DCE 1.1, Poznan 1996
RB-029/96 T.Morzy, M.Sobczak, Symulator srodowiska mobilnego, Poznan 1996.
RB-030/96 K.Krawiec, J.Jelonek, R.Slowinski, J.Szymas, System uczenia i testowania rozpoznawania obrazow histologicznych AHIDA, Poznan 1996, 14s.
RB-031/96 T.Koszlajda, J.Brzezinski, Zastosowanie technologii magazynow danych do zarzadzania sieciami komputerowymi, Poznan 1996.
RB-032/96 J.Brzezinski, W.Konopka, Algorytmy detekcji predykatow globalnych i ich zastosowanie w monitoringu systemow rozproszonych, Poznan 1996
RB-033/96 J.Brzezinski, M.Szychowiak, D.Wawrzyniak, Koncepcja realizacji systemu z rozproszona pamiecia wspoldzielona w srodowisku OSF/DCE, Poznan 1996
RB-034/96 J.Brzezinski, W.Konopka, Problemy konstrukcji srodowiska uruchomieniowego programow rozproszonych, Poznan 1996
RB-035/96 R.Chmielewski, Problemy niezawodnosci i tolerancji uszkodzen w systemach rozproszonych, Poznan 1996
RB-036/96 T.Bialy, M.Matysiak, M.Szyprowski, M.Zakrzewicz, Model informacyjny, model funkcjonalny i model przeplywu danych dziekanatu wyzszej uczelni technicznej, Poznan 1996
RB-037/96 T.Bialy, M.Matysiak, M.Szyprowski, M.Zakrzewicz, Dziekanat 96 - modul formularzy ekranowych, Poznan 1996
RB-038/96 J.Brzezinski, K.Jankiewicz, T.Koszlajda, Zastosowanie systemu aktywnej i obiektowej bazy danych ODE w zarzadzaniu sieciami komputerowymi, Poznan 1996


[Polish Version] Wersja polska - Polish version