POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911993

Reports in English

R-93/01 M.Sajkowski, Verifying dynamic properties of protocols, Poznan 1993
R-93/03 J.Blazewicz, M.Drozdowski, Performance limits of two-dimensional network of load-sharing processors, Poznan 1993
R-93/04 M.Sajkowski, Verification of dynamic properties of protocols - A case study, Poznan 1993
R-93/06 T.Koszlajda, The implementation model of configuration management, Poznan 1993
R-93/07 M.Sajkowski, Real-time Petri nets and their analysis, Poznan 1993
R-93/08 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Scheduling UET multiprocessor tasks, Poznan 1993
R-93/09 L.Bianco, J.Blazewicz, P.DellOlmo, M.Drozdowski, Linear algorithms for preemptive scheduling of multiprocessor tasks subject to minimal lateness, Poznan 1993
R-93/28 M.Januchta, Multi-action rules in active database systems, Poznan 1993
R-93/29 T.Morzy, A dynamic overwrite protocol for multiversion concurrency control algorithms, Poznan 1993
R-93/30 S.Grocholewski, E.Lukasik, Application of wavelet transform for speech analysis, Poznan 1993
R-93/31 S.Grocholewski, E.Lukasik, Algorithm for the error tree reduction of learning sets, Poznan 1993


Reports in Polish

R-93/05 T.Kokowski, M.Stroinski, Wymagania uzytkowe dla zarzadzania LSK na przykladzie sieci lokalnej Instytutu Informatyki P.P., Poznan 1993
R-93/10 Z.Krolikowski, Analiza porownawcza mechanizmow wewnetrznych systemow operacyjnych MS-DOS i UNIX, Poznan 1993
R-93/11 Z.Krolikowski, Ocena efektywnosci mechanizmow ochrony w systemie UNIX, Poznan 1993
R-93/12 Z.Krolikowski, System dydaktyczny wspomagajacy laboratorium systemow operacyjnych, Poznan 1993
R-93/13 T.Bialy, P.Grzegorczyk, T.Morzy, T.Koszlajda, Opracowanie schematu koncepcyjnego i realizacji przykladowej aplikacji bazy danych z wykorzystaniem pakietu CASE firmy ORACLE, Poznan 1993
R-93/14 P.Wojciechowski, T.Koszlajda, Badania efektywnosciowe wielodostepnych i rozproszonych systemow zarzadzania bazami danych, Poznan 1993
R-93/15 T.Lis, Koncepcja systemu do zbierania informacji w sieci NetWare, Poznan 1993
R-93/16 A.Sobkowiak, Implementacja protokolu CMIP i wybranych uslug w zarzadzaniu SMASE, Poznan 1993
R-93/17 S.Grocholewski, J.Ogorkiewicz, J.Gummay, Automatyczny pomiar pola glosowego, Poznan 1993
R-93/18 Z.Krolikowski, W.Rybka, Rownolegle wykonywanie zapytan w systemach baz danych, Poznan 1993
R-93/19 D.Wawrzyniak, T.Koszlajda, Obiektowe bazy danych w komputerowym wspomaganiu projektowania, Poznan 1993
R-93/20 T.Morzy, T.Jezinski, Realizacja aplikacji "Izba przyjec" w systemie zarzadzania relacyjna baza danych ORACLE, Poznan 1993
R-93/21 A.Binczewski, M.Stroinski, Algorytmy do zarzadzania efektywnoscia sieci komputerowych z zastosowaniem symulacji, Poznan 1993
R-93/22 N.Meyer, C.Mazurek, M.Stroinski, Koncepcja narzedzi do analizy protokolow komunikacyjnych, Poznan 1993
R-93/23 M.Stroinski, K.Slatala, Realizacja uslugi transmisji danych protokolu transportowego klasy 0, 2 i 4 za pomoca uniwersalnych obiektow pracujacych rownolegle, Poznan 1993
R-93/24 J.Brzezinski, G.Darul, Obiektowa baza informacji zarzadzania lokalna siecia komputerowa, Poznan 1993
R-93/25 R.Sobkowiak, A.Sobkowiak, Wizualizacja i zarzadzanie procesaw przemyslowych, Poznan 1993
R-93/26 J.Brzezinski, S.Jankowski, Specjalizowany interfejs systemu zarzadzania sieciami komputerowymi, Poznan 1993
R-93/27 T.Lis, A.Sobkowiak, Konfiguracja oprogramowania sieciowego w srodowisku MS-DOS (interfejsy PacketDriver, ODI, NDIS), Poznan 1993
R-93/32 R.Mielcarek, Z.Kubiak, Rejestracja i analiza zdarzen binarnych w systemie telemechaniki, Poznan 1993
R-93/33 M.Kaczmarek, Badania wrazliwosci strat czasu w otwartych sieciach ulic dwukierunkowych, Poznan 1993
R-93/34 M.Kaczmarek, Wyznaczanie struktur sterowania ruchem w sieci ulic, Poznan 1993
R-93/35 S.Grocholewski, E.Lukasik, Baza danych akustycznych CORPORA, Poznan 1993
R-93/36 S.Grocholewski, E.Lukasik, Zastosowanie jednostek separowalnych akustycznie w metodzie generowania statystycznych modeli slow, Poznan 1993
R-93/37 M.Matysiak, T.Morzy, Symulator zapytan, Poznan 1993


[Polish Version] Wersja polska - Polish version