POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912004

Reports in English

RA-001/04 A.Lawrynowicz, A framework for recommendation systems mobile environment, Poznan 2004
RA-002/04 M.Drozdowski, P.Wolniewicz, The impact of communication buffer on processing divisible loads. Poznan 2004
RA-003/04 J.Jozefowska, M.Muras, Exact and heuristic approaches to single machine earliness – taridiness scheduling, Poznan 2004
RA-004/04 A.Kobusinska, M.Libuda, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Using interceptors to implement session guarantees for replicated CORBA objects, Poznan 2004
RA-005/04 R.Pindur, The algorithm of clssyifing objects in the case of multi-class rough set theory based on lazy learning. Poznan 2004
RA-006/04 R.Pindur, Distributed computation of similarities between sequences. Poznan 2004
RA-007/04 M.Drozdowski, M.Lawenda, F.Guinand, Scheduling multiple divisible loads, Poznan 2004
RA-008/04 W.Jaskowski, K.Jedrzejek, J.Kniat, B.Nyczkowski, S.Skowronek, Lifetech – life saving system. Poznan 2004
RA-009/04 Problems of distance-based confusion matrix visualization. Poznan 2004
RA-010/04 K.Dembczynski, M.Hapke, D.Przybyl, SQL a fuzzy querying language and application. Poznan 2004
RA-011/04 J.Blazewicz, J.Nawrocki, The knapsack lightening problem and its application to scheduling HRT tasks. Poznan 2004
RA-012/04 M.Drozdowski, M.Lawenda, The combinatorics in divisible load scheduling, Technical Report, Poznan 2004


Reports in Polish

RB-001/04 Z.Krolikowski, M.Paszun, M.Wichlacz, K.Malkowska, Projekt i implementacja systemu wspomagajacego rozliczanie dydaktyki na WiiZ PP. Poznan 2004
RB-002/04 M.Kubiak, M.Komosinski, Aspekt geometrii w szacowaniu podobienstwa wirtualnych organizmow. Poznan 2004
RB-003/04 Z.Krolikowski, M.Kawrwowski, P.Markwitan, K.Malkowska, Projekt i implementacja modulu e-Absolwent w systemie informacyjnym Wydzialu Informatyki i Zarzadzania PP. Poznan 2004
RB-004/04 Z.Krolikowski, M.Tomaszewski, B.Bebel, R.Wrembel, Analiza struktur fizycznych. Poznan 2004
RB-005/04 Z.Krolikowski, P.Grudzinski, Malinowski, M.Szymandera, P.Wadowska, K.Malkowska, Modul automatycznego generowania kart ECTS w systemach informacyjnym WiiZ PP. Poznan 2004.
RB-006/04 Z.Krolikowski, B.Bebel, R.Wasiak, M.Wojciechowski, Modul dostepu do systemu informatycznego obslugi dziekanatu przez interfejs WWW. Poznan 2004
RB-007/04 Z.Krolikowski, M.Mrugas, P.Gaertig, M.Masewicz, Projekt i implementacja serwisu internetowego zakladu uczelni wyzszej. Poznan 2004
RB-008/04 Z.Krolikowski, K.Ciesla, M.Malkowski, J.Musial, M.Roszak, K.Malkowska, Modul wyboru specjalnosci w systemie informacyjnym WiiZ PP. Poznan 2004.
RB-009/04 B.Wolynska,, Internetowy system rezerwacji zasobow. Poznan 2004
RB-010/04 Z.Krolikowski, M.Tomaszewski, B.Bebel, R.Wrembel, Przeglad technik optymalizacji wydajnosci w magazynach danych, Poznan 2004.
RB-011/04 P.Kominek, P.Parus, Modul fakturowania w Internetowym Systemie Zarzadzania Przedsiebiorstwem (ISZP). Poznan 2004
RB-012/04 J.Drobny, B.Hetmanski, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Replikacja zdalnych metod w srodowisku Java. Poznan 2004
RB-013/04 R.Pindur, Propozycja sposobu modelowania brakujacych wartosci w danych. Poznan 2004
RB-014/04 J.Brzezinski, A.Kobusinska, J.Kobusinski, Sz.Rdesinski., Implementacja i porownanie algorytmow detekcji bledow. Poznan 2004
RB-015/04 J.Brzezinski, M.Szaj, M.Szychowiak, G.Zaruk, Kryptografia i jej zastosowanie w systemach rozproszonych. Poznan 2004
RB-016/04 J.Brzezinski, M.Libuda, R.Mijalski, T.Rajkowski, Przeglad technologii wirtualnych sieci prywatnych. Poznan 2004
RB-017/04 D.Sietko-Sierkiewicz, M.Szychowiak, Mechanizmy podnoszenia bezpieczenstwa sieci komputerowych na przykladzie zapor ogniowych. Poznan 2004
RB-018/04 B.Brodecki, M.Sajkowsk, Koncepcja laboratoriow do przedmiotu zarzadzanie sieciami komputerowymi. Poznan 2004
RB-019/04 P.Sasak, W.Sronek, M.Szychowiak, Zastosowanie idei dzialania systemu immunologicznego kregowcow w dziedzinie wykrywania wlaman. Poznan 2004
RB-020/04 D.Wawrzyniak, C.Sobaniec, Implementacja rozproszonej pamieci wspoldzielonej w jadrze systemu operacyjnego Linux. Poznan 2004
RB-021/04 T.Koszlajda, M.Klopotek, Transformacja schematu i migracja danych z relacyjnej do obiektowej bazy danych. Poznan 2004
RB-022/04 T.Koszlajda, M.Klasa, Budowa zlozonych mechanizmow aktywnosci w obiektowo-relacyjnych bazach danych. Poznan 2004
RB-023/04 L.Budzynska, I.Maslowska, B.Predki, Konwertor formatow plikow dla systemow wspomagania decyzji i uczenia maszynowego. Poznan 2004
RB-024/04 P.Drosik, J.Kniat, System wizualizacji dzialania elementow komputera. Poznan 2004
RB-025/04 J.Kniat, A.Strzalkowski, Pelnoekranowy symulator mikrokomputera jednoukladowgo. Poznan 2004
RB-026/04 J.Kniat, M.Szoszorek, System wizualizacji dzialania pamieci hieratycznej. Poznan 2004
RB-027/04 M.Huflejt, J.Kniat, Model dzialania zespolu synaps glutamatargicznych. Poznan 2004
RB-028/04 A.Bibrowski, K.Daniel, J.Kniat, T.Kortus, M.Ochodek, Srodowisko JSARA – modul wizualizacji. Poznan 2004
RB-029/04 J.Kniat, W.Stryszyk, Pomiar statystycznej zlozonosci oprogramowania tworzonego za pomoca systemu Visual C++. Poznan 2004


[Polish Version] Wersja polska - Polish version