POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

INSTITUTE OF COMPUTING SCIENCE

Reports

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912000

Reports in English

RA-001/2000 A.Jaszkiewicz, P.Kominek: Developing efficient genetic local search type heuristics on the basis of global convexity tests - vehicle routing example. Poznan 2000, 19s.
RA-002/2000 A.Jaszkiewicz: On the performance of multiple objective genetic local search on the 0/1 knapsack problem. A comparative experiment. Poznan 2000
RA-003/2000 T.Morzy, R.Wrembel: Incremental maintance of materialised object-oriented views by using deferred technique. Poznan 2000, 8s.
RA-004/2000 J.Blazewicz, P.Formanowicz: Scheduling jobs in open shops with limited machine availability. Poznan 2000, 9s.
RA-005/2000 J.Blazewicz, P.Formanowicz: Scheduling tasks on a single machine with limited availability. Poznan 2000
RA-006/2000 K.Krawiec:Constructive induction in learning of image representation. Poznan 2000, 23s.
RA-007/2000 J.Stefanowski: An algorithm for inducing a satisfactory set of decision rules in multicriteria and multiattribute sorting. Poznan 2000, 15s.
RA-008/2000 A.Kobusinska, J.Kobusinski: Reliable services for CORBA environment. Poznan 2000, 14s.
RA-009/2000 S.Greco, B.Matarazzo, R.Slowinski: Dominance-based rough set approach metodolical basis of the 4e Mka system. Poznan 2000, 14s.
RA-010/2000 M.Sajkowski, J.Brzezinski: The geometric verification of communication protocols. Poznan 2000
RA-011/2000 M.Komosinski: Framstics manual. Poznan 2000, 20s.
RA-012/2000 J.Jezierski, T.Koszlajda, R.Wrembel: On implementing the view schema approach, supporting object-oriented views in the ObjectStore Database System (extended version). Poznan 2000, 10s.
RA-013/2000 B.Predki: Rule generation based on concordance-disccordance in multicriteria choice and ranking problems. Poznan 2000, 9s.


Reports in Polish

RB-001/2000 Z.Krolikowski, M.Zakrzewicz: Charakterystyka srodowiska rozwoju aplikacji internetowych Oracle Web Application Server + PL/SQL Cartidge, Poznan 2000, 19s.
RB-002/2000 B.Bebel, Z. Krolikowski: Symulator optymalizacji wykorzystania zapytan w zaawansowanych systemaqch baz danych. Poznan 2000, 94s.
RB-003/2000 M.Matysiak, Z. Krolikowski: Metody optymalizacji zbioru zapytan w zaawansoawancy systemach baz danych. Poznan 2000
RB-004/2000 B.Bebel, Z. Krolikowski: Wykorzystanie algorytmow genetycznych w optymalizacji wykonania zapytan w zaawansowanych systemach baz danych. Poznan 2000, 59s.
RB-005/2000 S.Grocholewski, A. Kwiatkowski, T.Swedrowski: Programy dla edycji oraz segmentacji i etykietyzacji nagran Tomrec, Labeler 99. Poznan 2000
RB-006/2000 S.Grocholewski: Modelowanie fonemow jezyka polskiego z wykorzystaniem niejawnych modeli Markowa. Poznan 2000, 34s.
RB-007/2000 G.Demenko, S.Grocholewski: Analiza lingwistyczna dla potrzeb systemow ARM z wykorzystaniem niejawnych modeli Markowa HMM. Poznan 2000
RB-008/2000 R.Mielcarek: Konfiguracja i mozliwosci rozszerzenia pojemnosci sieci typu MINI-S3 sterownikow PLC firmy Mitsubishi Electric. Poznan 2000, 86s.
RB-009/2000 A.Jaszkiewicz, P.Kominek, I. Maslowska: Modul analizy i wizualizacji dla systemu marszrutyzacji pojazdow. Poznan 2000, 17s.
RB-010/2000 L.Dolata: Integracja Windows 2000 Professional z Novell NetWare. Poznan 2000, 11s.
RB-011/2000 J.Jelonek, B. Wolynska: System wspomagania oceny funkcji czytania u dzieci w wielku wczesnoszkolnym. Poznan 2000, 26s.
RB-012/2000 T.Mikalajczak, C.Sobaniec: Analiza funkcjonalna i efektywnosciowa systemu rozproszonej komunikacji miedzyprocesowej DIPC. Poznan 2000, 20s.
RB-013/2000 B.Bebel: Projekt i implementacja podsystemu wspomagajacego ukladanie i prezentacje planu zajec dla wydzialu uczelni wyzszej. Poznan 2000, 58s.
RB-014/2000 R.Slowinski: Rozszerzenie teorii zbiorow przyblizonych na atrybuty ze skala preferencji. Poznan 2000, 12s.
RB-015/2000 M.Sobczak: Wykorzystanie zintegrowanego systemu nawigacyjnego dzialajacego w oparciu o reprezentacje grafowa. Poznan 2000, 26s.
RB-016/2000 E.Lukasik: Realizacje algorytmow przetwarzania sygnalow z wykorzystaniem technologii MMX, Poznan 2000, 38s.
RB-017/2000 Z.Krolikowski: Analiza metod optymalizacji zapytan w obiektowych bazach danych. Poznan 2000, 71s.
RB-018/2000 S.Dudziak, B.Glowacki, M.Gruszka, R.Hofman, T.Morzy, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: Integracja algorytmow odkrywania wzorcow sekwencji z systemem zarzadzania baza danych. Poznan 2000
RB-019/2000 M.Gloza, T. Morzy: Analiza i porownanie metod grupowania sekwencji w eksploracji danych. Poznan 2000
RB-020/2000 J.Szulczynski: System zabezpieczen w sieciowym systemie operacyjnym NetWare5 firmy Novell. Poznan 2000, 19s.
RB-021/2000 S.Gospodarek, J. Kniat: System symulujacy dzialanie mikroprocesorowego ukladu zabezpieczen silnikow asynchronicznych duzej mocy. Poznan 2000, 64s.
RB-022/2000 S.Grocholewski: Zastosowanie metod statystycznych do identyfikacji mowcow. Poznan 2000
RB-023/2000 M.Szychowiak: Koncepcja adaptacyjnego protokolu odtwarzania satnu dla hybrydowego modelu spojnosci rozproszonej pamieci wspoldzielonej. Poznan 2000,
RB-024/2000 Z.Kubiak: Sieci miejscowe siec AS-i. Poznan 2000, 27s.
RB-025/2000 Sz. Wilk, P.Zielniewicz: Projekt struktury informatycznej laboratorium wspomagania decyzji. Poznan 2000
RB-026/2000 K.Jankiewicz, P.Krzyzagorski, M. Morzy: Metodyka projektowania schematow logicznych magazynow danych. Poznan 2000, 23s.
RB-027/2000 A.Sobkowiak, D.Wawarzyniak: Srodowisko graficzne dla wspomagania implementacji asynchronicznych algorytmow rozproszonych. Poznan 2000, 85s.
RB-028/2000 K.Gajda, A.Marciniak, B.Szyszka: Metody interwalowe typu Rungego-Kutty w zmiennoprzecinkowej arytmetyce interwalowej.Cz.2. Poznan 2000, 74s.
RB-029/2000 M.Hapke, P.Slomczewski: Ewolucyjne konstrukcje uszeregowan w systemie MS Project 98. Poznan 2000, 22s.
RB-030/2000 M.Drozdowski, M.Lusiak: Preferencje odbiorcow stron WWW - badanie ankietowe. Poznan 2000
RB-031/2000 A.Michalski: Badanie wplywu gestosci aproksymacji na jakosc aproksymacji klasyfikatora zakresowego w systemach uczenia sie ze wzmocnieniem. Poznan 2000
RB-032/2000 T.Biedka, A.Jaszkiewicz: Testy zmodyfikowanego operatora rekombinacji DPX dla problemu komiwojazra. Poznan 2000
RB-033/2000 J.Baczynski, P.Kedziora, M.Szychowiak: Odtwarzanie stanu w systemach DSM. Poznan 2000
RB-034/2000 L.Drewniak, C.Sobaniec, T.Styczynski: Narzedzia uruchomieniowe programow rozproszonych w systemach DSM. Poznan 2000


[Polish Version] Wersja polska - Polish version