POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912000

Raporty w języku angielskim

RA-001/2000 A.Jaszkiewicz, P.Kominek: Developing efficient genetic local search type heuristics on the basis of global convexity tests - vehicle routing example. Poznań 2000, 19s.
RA-002/2000 A.Jaszkiewicz: On the performance of multiple objective genetic local search on the 0/1 knapsack problem. A comparative experiment. Poznań 2000
RA-003/2000 T.Morzy, R.Wrembel: Incremental maintance of materialised object-oriented views by using deferred technique. Poznań 2000, 8s.
RA-004/2000 J.Błażewicz, P.Formanowicz: Scheduling jobs in open shops with limited machine availability. Poznań 2000, 9s.
RA-005/2000 J.Błażewicz, P.Formanowicz: Scheduling tasks on a single machine with limited availability. Poznań 2000
RA-006/2000 K.Krawiec:Constructive induction in learning of image representation. Poznań 2000, 23s.
RA-007/2000 J.Stefanowski: An algorithm for inducing a satisfactory set of decision rules in multicriteria and multiattribute sorting. Poznań 2000, 15s.
RA-008/2000 A.Kobusińska, J.Kobusiński: Reliable services for CORBA environment. Poznań 2000, 14s.
RA-009/2000 S.Greco, B.Matarazzo, R.Słowiński: Dominance-based rough set approach metodolical basis of the 4e Mka system. Poznań 2000, 14s.
RA-010/2000 M.Sajkowski, J.Brzeziński: The geometric verification of communication protocols. Poznań 2000
RA-011/2000 M.Komosiński: Framstics manual. Poznań 2000, 20s.
RA-012/2000 J.Jezierski, T.Koszlajda, R.Wrembel: On implementing the view schema approach, supporting object-oriented views in the ObjectStore Database System (extended version). Poznań 2000, 10s.
RA-013/2000 B.Prędki: Rule generation based on concordance-disccordance in multicriteria choice and ranking problems. Poznań 2000, 9s.


Raporty w języku polskim

RB-001/2000 Z.Królikowski, M.Zakrzewicz: Charakterystyka środowiska rozwoju aplikacji internetowych Oracle Web Application Server + PL/SQL Cartidge, Poznań 2000, 19s.
RB-002/2000 B.Bębel, Z. Królikowski: Symulator optymalizacji wykorzystania zapytań w zaawansowanych systemaqch baz danych. Poznań 2000, 94s.
RB-003/2000 M.Matysiak, Z. Królikowski: Metody optymalizacji zbioru zapytań w zaawansoawancy systemach baz danych. Poznań 2000
RB-004/2000 B.Bębel, Z. Królikowski: Wykorzystanie algorytmów genetycznych w optymalizacji wykonania zapytań w zaawansowanych systemach baz danych. Poznań 2000, 59s.
RB-005/2000 S.Grocholewski, A. Kwiatkowski, T.Swedrowski: Programy dla edycji oraz segmentacji i etykietyzacji nagrań Tomrec, Labeler 99. Poznań 2000
RB-006/2000 S.Grocholewski: Modelowanie fonemów języka polskiego z wykorzystaniem niejawnych modeli Markowa. Poznań 2000, 34s.
RB-007/2000 G.Demenko, S.Grocholewski: Analiza lingwistyczna dla potrzeb systemów ARM z wykorzystaniem niejawnych modeli Markowa HMM. Poznań 2000
RB-008/2000 R.Mielcarek: Konfiguracja i możliwości rozszerzenia pojemności sieci typu MINI-S3 sterowników PLC firmy Mitsubishi Electric. Poznań 2000, 86s.
RB-009/2000 A.Jaszkiewicz, P.Kominek, I. Masłowska: Moduł analizy i wizualizacji dla systemu marszrutyzacji pojazdów. Poznań 2000, 17s.
RB-010/2000 L.Dolata: Integracja Windows 2000 Professional z Novell NetWare. Poznań 2000, 11s.
RB-011/2000 J.Jelonek, B. Wołyńska: System wspomagania oceny funkcji czytania u dzieci w wielku wczesnoszkolnym. Poznań 2000, 26s.
RB-012/2000 T.Mikałajczak, C.Sobaniec: Analiza funkcjonalna i efektywnościowa systemu rozproszonej komunikacji międzyprocesowej DIPC. Poznań 2000, 20s.
RB-013/2000 B.Bębel: Projekt i implementacja podsystemu wspomagającego układanie i prezentację planu zajęć dla wydziału uczelni wyższej. Poznań 2000, 58s.
RB-014/2000 R.Słowiński: Rozszerzenie teorii zbiorów przybliżonych na atrybuty ze skalą preferencji. Poznań 2000, 12s.
RB-015/2000 M.Sobczak: Wykorzystanie zintegrowanego systemu nawigacyjnego działającego w oparciu o reprezentację grafową. Poznań 2000, 26s.
RB-016/2000 E.Łukasik: Realizacje algorytmów przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem technologii MMX, Poznań 2000, 38s.
RB-017/2000 Z.Królikowski: Analiza metod optymalizacji zapytań w obiektowych bazach danych. Poznań 2000, 71s.
RB-018/2000 S.Dudziak, B.Głowacki, M.Gruszka, R.Hofman, T.Morzy, M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz: Integracja algorytmów odkrywania wzorców sekwencji z systemem zarządzania bazą danych. Poznań 2000
RB-019/2000 M.Gloza, T. Morzy: Analiza i porównanie metod grupowania sekwencji w eksploracji danych. Poznań 2000
RB-020/2000 J.Szulczyński: System zabezpieczeń w sieciowym systemie operacyjnym NetWare5 firmy Novell. Poznań 2000, 19s.
RB-021/2000 S.Gospodarek, J. Kniat: System symulujący działanie mikroprocesorowego układu zabezpieczeń silników asynchronicznych dużej mocy. Poznań 2000, 64s.
RB-022/2000 S.Grocholewski: Zastosowanie metod statystycznych do identyfikacji mówców. Poznań 2000
RB-023/2000 M.Szychowiak: Koncepcja adaptacyjnego protokołu odtwarzania satnu dla hybrydowego modelu spójności rozproszonej pamięci współdzielonej. Poznań 2000,
RB-024/2000 Z.Kubiak: Sieci miejscowe sieć AS-i. Poznań 2000, 27s.
RB-025/2000 Sz. Wilk, P.Zielniewicz: Projekt struktury informatycznej laboratorium wspomagania decyzji. Poznań 2000
RB-026/2000 K.Jankiewicz, P.Krzyżagórski, M. Morzy: Metodyka projektowania schematów logicznych magazynów danych. Poznań 2000, 23s.
RB-027/2000 A.Sobkowiak, D.Wawarzyniak: Środowisko graficzne dla wspomagania implementacji asynchronicznych algorytmów rozproszonych. Poznań 2000, 85s.
RB-028/2000 K.Gajda, A.Marciniak, B.Szyszka: Metody interwałowe typu Rungego-Kutty w zmiennoprzecinkowej arytmetyce interwałowej.Cz.2. Poznań 2000, 74s.
RB-029/2000 M.Hapke, P.Słomczewski: Ewolucyjne konstrukcje uszeregowań w systemie MS Project 98. Poznań 2000, 22s.
RB-030/2000 M.Drozdowski, M.Łusiak: Preferencje odbiorców stron WWW - badanie ankietowe. Poznań 2000
RB-031/2000 A.Michalski: Badanie wpływu gęstości aproksymacji na jakość aproksymacji klasyfikatora zakresowego w systemach uczenia się ze wzmocnieniem. Poznań 2000
RB-032/2000 T.Biedka, A.Jaszkiewicz: Testy zmodyfikowanego operatora rekombinacji DPX dla problemu komiwojażra. Poznań 2000
RB-033/2000 J.Baczyński, P.Kędziora, M.Szychowiak: Odtwarzanie stanu w systemach DSM. Poznań 2000
RB-034/2000 Ł.Drewniak, C.Sobaniec, T.Styczyński: Narzędzia uruchomieniowe programów rozproszonych w systemach DSM. Poznań 2000


[English Version] Wersja angielska - English version