POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912003

Raporty w języku angielskim

RA-001/03 J.Błażewicz, E.Pesch, M.Sterna, Representing graph structures in combinatorial problems. Poznań 2003
RA-002/03 J.Brzeziński, M.Szychowiak, An extended atomic consistency protocol for recoverable DSM systems. Poznań 2003, s.40
RA-003/03 J.Brzeziński, M.Szychowiak, An extended coherence protocol for recoverable DSM systems with casual consistency. Poznań 2003, 40s.
RA-004/03 M.Siekierski, C.Sobaniec, A.Wojnowska, Concurrency control service for Java. Poznań 2003
RA-005/03 M.Hapke, P.Wesolek, Handling imprecision and flexible constraints in vehicle routing problems. Poznań 2003, 34s.
RA-006/03 B.Grabiec, R.Guziołowski, J.Jajor, J.Kniat, M.Zienkowicz, Mobile emergency services support system. Poznań 2003
RA-007/03 A.Jaszkiewicz, Web services-based implementation of Light Beam Search interactive method for multiple objective optimization. Poznań 2003
RA-008/03 J.Stefanowski, Sz.Wilk, Improving classification outcome for imbalanced data sets. Poznań 2003
RA-009/03 R.Susmaga, Tree like parallelization of reduct and construct computation. Poznań 2003
RA-010/03 J.Błażewicz, P. Słonimski, P.Wierzejewski, A note on duplicated gene analysis and its influence on phylogenetics. Poznań 2003
RA-011/03 P.Formanowicz, S.Gawiejnowicz, Single machine scheduling with periods of machine non-availability of variable lengths. Poznań 2003


Raporty w języku polskim

RB-012/03 Z.Królikowski, P.Skrzypczak, Projekt i implementacja modułu "Ocena zajęć" w internetowym systemie informacyjnym wydziału uczelni wyższej. Poznań 2003
RB-013/03 Z.Królikowski, M.Wolski, Aplikacje analityczne systemu informatycznego obsługi dziekanatu "Sokrates". Poznań 2003
RB-014/03 M.Duda, Z.Królikowski, Analiza i ocena wybranych środowisk implementacji serwisów internetowych. Poznań 2003
RB-015/03 B.Bębel, Z.Królikowski, Ocena metod pielęgnacji perspektyw materializowanych w hurtowniach danych. Poznań 2003
RB-016/03 B.Bębel, J.Jezierski, Z.Królikowski, K.Małkowska, M.masewicz, M.Morzy, Technologia hurtowni danych dla zarządzania przedsiębiorstwem. Poznań 2003
RB-017/03 B.Bębel, P.Hoffmann, Z.Królikowski, Projektowanie hurtowni danych - próba podejścia globalnego. Poznań 2003
RB-018/03 A.Danilecki, M.Kalewski, J.Kobusiński, System zarządzania przepływem dokumentów w rozproszonym środowisku pracy grupowej. Poznań 2003
RB-019/03 P.Kominek, I.Masłowska, Dostosowanie systemu wynagrodzeń do zmieniających się warunków w firmie na przykładzie systemu Symfonia. Poznań 2003
RB-020/03 T.Matyla, B.Wołyńska, System wspomagania pracy kliniki weterynaryjnej. Poznań 2003
RB-021/03 R.Klaus, B.Mendlikowski, Narzędzia Case do modelowania procedur zarządzania w przedsiębiorstwie. Konfiguracja oprogramowania firmy DGA. Poznań 2003
RB-022/03 P.Giera, System nadzoru obiektu z komunikacją poprzez sieć GSM. Poznań 2003
RB-023/03 S.Grocholewski, Automatyczna segmentacja nagrań na podstawie transkrypcji. Poznań 2003
RB-024/03 S.Grocholewski, Konkatenacyjna synteza mowy. Poznań 2003
RB-025/03 K.Kawa, Z.Królikowski, Architektury budowy aplikacji e-commerce. Przetwarzanie i analiza danych. Poznań 2003
RB-026/03 M.Grzybowski, M.Libuda, M.Szychowiak, MXS Biblioteka wymiany komunikatów dla języka Java. Poznań 2003
RB-027/03 J.Brzeziński, A.Kobusińska, A.Serwin, Standardy elektronicznej wymiany danych medycznych w rozproszonych systemach informatycznych. Poznań 2003
RB-028/03 M.Libuda, C.Sobaniec, D.Wawrzyniak, Mechanizm przechwytywania wywołań w implementacji protokołu koherencji replik obiektów na platformie CORBA. Poznań 2003
RB-029/03 P.Giera, J.Konarski, M.Rudzki, R.Sobkowiak, R.Strzelczyk, Urządzenie do badania siły ciągu pływaka. Poznań 2003
RB-030/03 D.Ackermann, E.J.Gorzelańczyk, M.Harat, J.Jelonek, A.Litwinowicz, M.Olczak, A.Szołna, Wpływ lewostronnej talamotonii stereotaktycznej na drżenie i funkcje poznawcze u pacjenta z drżeniem zamiarowym - studium przypadku. Poznan 2003
RB-031/03 E.Łukasik, Metodyka projektowania interaktywnych aplikacji multimedialnych. Poznań 2003
RB-032/03 Z.Kubiak, Sieć miejscowa EIB. Poznań 2003
RB-033/03 M.Rudzki, R.Sobkowiak, Narzędzia programowo-sprzętowe do uruchamiania urządzeń opartych na mikrokontrolerach AduC812 firmy Analog Devices. Poznań 2003
RB-034/03 J.Błaszczyński, K.Dembczyński, Otwarta platforma programistyczna dla systemów analizy danych - koncepcja, implementacja i rozwój. Poznań 2003
RB-035/03 P.Giera, J.Konarski, M.Rudzki, R.Sobkowiak, R.Strzelczyk, Stanowisko do badania tętna. Poznań 2003
RB-036/03 M.Wojciechowski, M.Zakrzewicz, Algorytmy współbieżnego przetwarzania zapytań eksploracyjnych. Poznań 2003
RB-037/03 S.Grocholewski, Zs.Kozielczyk, Analiza zmian częstotliwości podstawowej w mowie spontanicznej. Poznań 2003
RB-038/03 P.Formanowicz, K.Kwarciak, Zastosowanie teorii języków formalnych do wykrywania genów kodujących RNA. Poznań 2003
RB-039/03 M.Bortkiewicz, T.Koszlajda, Magazyn danych typu MOLAP w środowisku Oracle. Poznań 2003
RB-040/03 R.Dworczak, T.Koszlajda, Struktury indeksowe w temporalnych i bitemporalnych bazach danych. Poznań 2003
RB-041/03 K.Jankiewicz, T.Koszlajda, Ł.Wikierski, Koncepcja i implementacja struktur fizycznych wspomagających efektywne przetwarzanie dokumentów XML. Poznań 2003


[English Version] Wersja angielska - English version