POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19911991

Raporty w języku angielskim

R-91/1 T.Kokowski, M.Reformat, M.Stroinski, Performance comparison of NetBIOS implementations, Poznan 1991, 6 s.
R-91/2 T.Kokowski, M.Reformat, M.Stroiński, Measurement tool for performance evaluation of LAN services, Poznań 1991, 7 s.
R-91/3 J.Brzeziński, Erasable-packet multiplication approach to prevention of different deadlock types in packet-switched networks, Poznań 1991, 10 s.
R-91/4 W.Cellary, P.Krzyzagorski, M.Stroiński, Object-oriented built-in simulator for network management, Poznań 1991, 11 s. Poznań 1991
R-91/5 J.Nawrocki, Conflict detection and resolution in a lexical analyzer generator, Poznań 1991, 9 s.
R-91/6 W.Wieczerzycki, Stamp locking method for multiversion objects, Poznań 1991, 16 s.
R-91/21 T.Morzy, An overwrite protocol for multiversion concurency control algorithms, Poznań 1991, 29 s.


Raporty w języku polskim

R-91/7 M.Lamecki (red.), Multiplekser wejść równoległych i konwerter RS232 CENTRONICS dla komputera Sun i IBM PC, Poznań 1991, 8 s.
R-91/8 J.Rykowski (red.), Instalacja oprogramowania użytkowego komputerów Sun, Poznań 1991, 15 s.
R-91/9 J.Rykowski (red.), Instalacja sieci komputerów Sun SPARC-Station, Poznań 1991, 14 s.
R-91/10 T.Kokowski, Integracja systemów operacyjnych VMS i MS-DOS w sieci lokalnej, Poznań 1991, 12 s.
R-91/11 J.Kreglewski (red.), Obiektowo zorientowany edytor schedmatów sieci Petriego, Poznań 1991, 41 s.
R-91/12 J.Kreglewski (red.), Graficzny system komunikcaji z użytkownikiem SCO X sight, Poznań 1991, 41 s.
R-91/13 T.Morzy, Graficzny edytor konceptualnych baz danych, Poznań 1991, 43 s.
R-91/14 M.Sajkowski, Metody weryfikacji cech dynamicznych protokołów sieci komputerowych, Poznań 1991, 81 s.
R-91/15 M.Sajkowski (red.), Instalacja komputera ICL Clan 5, Poznań 1991, 16 s.
R-91/16 M.Stroiński (red.), System do pomiarów efektywności sieci IBM Token Ring, Poznań 1991
R-91/17 M.Stroiński (red.), Badanie charakterystyk ruchu w sieci Ethernet, Poznań 1991
R-91/18 T.Koszlajda (red.), Instalacja rozproszonego relacyjnego systemu zarządzania bazą danych ORACLE, Poznań 1991, 16 s.
R-91/19 J.Kreglewski (red.), Analiza protokołów komunikacyjnych złącza RS 232, Poznań 1991, 41 s.
R-91/20 J.Kreglewski (red.), Instalacja sieci komputerów z oprogramowaniem TCP/IP, Poznań 1991, 10 s.
R-91/22 T.Morzy (red.), Pakiet wspomagający tworzenie aplikacji dla baz danych, Poznań 1991, 34 s.
R-91/23 W.Cellary, J.Rykowski, Przeglad systemów komputerowo wspomaganej inżynierii oprogramowania, Poznań 1991, 23 s.
R-91/24 Z.Królikowski (red.), Systemy informatyczne zarządzania działalnością dydaktyczną, naukową i umowną, Poznań 1991, 35 s.
R-91/25 W.Cellary (red.), Analiza mozliwosci zastosowania obiektowych baz danych do zarzadzania sieciami komputerowymi, Poznań 1991
R-91/26 J.Brzeziński, Rozproszone algorytmy zapobiegania zakleszczeniu transmisji, Poznań 1991
R-91/26a T.Kokowski, M.Reformat, M.Stroiński, Funkcje zarządzania systemami OSI, Poznań 1991


[English Version] Wersja angielska - English version