POLITECHNIKA POZNANSKA

INSTYTUT INFORMATYKI

Raporty

2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996
1995 1994 1993 1992 19912001

Raporty w języku angielskim

RA-001/01 M.Drozdowski, P. Wolniewicz: On the complexity of divisible job scheduling with limited memory buffers. Poznań 2001
RA-002/01 M.Drozdowski: Scheduling parallel applications with known paralleism profile. Poznań 2001
RA-003/01 A.Jaszkiewicz: A comparative study of multiple - objective set covering problem and the Pareto memtic algorithm. Poznań 2001
RA-004/01 A.Jaszkiewicz: MOMHlib++ - multiple-objective metaheuristics library in C++. Poznań 2001
RA-005/01 K.Krawiec: Pairwise comparison of hypothesis coverings as a natural mean against undesirable niching in evolutionary inductive learning. Poznań 2001
RA-006/01 R.Słowiński, S.Greco, B.Matarazzo: Axiomatic basis of noncompensatory preferences. Poznań 2001
RA-007/01 S.Greco, B.Matarazzo, R.Słowiński: Axiomatic basis of aggregation functions: utility function associative operator sugeno integral max-man weight sum. Poznań 2001
RA-008/01 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, D.Wawrzyniak: Replication mechanisms in distributed systems. Poznań 2001
RA-009/01 J.Błażewicz, J.Kniat, P.Kowalik, P.Kubiaczyk, S.Osiński, K.Nowak, T.Pużak: Human operator monitoring system. Poznań 2001
RA-010/01 Sz.Wilk, R.Słowiński, W.Michałowski, S.Greco, S.Rubin: Mobile DSS a medical teletriage system for palm hand held. Poznań 2001
RA-011/01 J.Brzeziński, D.Drzewiecki: Building secure Internet applications using Java 2 enterprise edition. Poznań 2001
RA-012/01 A.Binczewski, M.Stroiński, R.Szuman: Web-based approach to the network physical topology management. Poznań 2001
RA-014/01 J.Brzeziński, A.Kobusińska, J.Kobusiński, M.Szychowiak: An analysis of distributed platforms applying replication mechanism. Poznań 2001
RA-015/01 J.Brzeziński, M.Szychowiak: Bacward recovery in distributed systems. Poznań 2001
RA-016/01 J.Brzeziński, M.Szychowiak: A recovery technique for object-based DSM systems with atomic consistency. Poznań 2001.


Raporty w języku polskim

RB 001/01 S.Grocholewski: System rozpoznawania głosów. Poznań 2001
RB 002/01 J.Stefanowski: Przegląd zastosowań teorii zbiorów przybliżonych w analizie danych medycznych i technicznych. Poznań 2001
RB 003/01 E.Łukasik: Cyfrowa rejestracja dźwięków instrumentów muzycznych. Poznań 2001
RB 004/01 T.Morzy, M.Glaza, M.Wojciechowski, M. Zakrzewicz: Metody grupowania danych sekwencyjnych. Poznań 2001
RB 005/01 T.Morzy Przyrostowe wykrywanie wzorców sekwencji - przegląd istniejących algorytmów. Poznań 2001
RB 006/01 J.Kniat, A.Żurawski: System zarządzający zestawem mikroprocesorowych zabezpieczeń silników asynchronicznych. Poznań 2001
RB 007/01 R.Mielcarek: Analiza własności detekcyjnych kodów liniowych o ograniczonej długości w zapisie macierzowym i wielomianowym. Poznań 2001
RB 008/01 M.Komosiński, J.Błaszczyński, M.Szymański: Ewolucyjna optymalizacja fraz muzycznych sterowana przez człowieka. Poznań 2001, s.16
RB 009/01 B.Wołyńska: Metody wielokryterialnego kwalifikowania kandydatów na studia. Poznan 2001
RB-011/01 P.Zielniewicz: Moduł usług "OLEDB" dla metod wielokryterialnego wspomagania decyzji. Poznań 2001
RB-012/01 J.Brzeziński, A. Mielcarek, M.Szychowiak: Platformy przetwarzania internetowego o wysokiej wiarygodności. Poznań 2001
RB-013/01 B.Bębel, Z.Królikowski, R.Wrembel: Techniki implementacji systemów OLAP z wykorzystaniem SZBD Oracle8i i Oracle Express Server. Poznań 2001
RB-014/01 B.Bębel, Z.Królikowski, R.Wrembel: Ocena efektywności przetwarzania zapytań w relacyjnych i wielowymiarowych magazynach danych. Poznan 2001
RB-015/01 J.Brzeziński, J.Jezierski, T. Morzy, M.Prusinowski: Ocena efektywności rozproszonych algorytmów wykorzystania zapytań w środowisku sieci rozległej z uwzględnieniem replik i opóźnień sieci komunikacyjn
RB-016/01 J.Brzeziński, R.Chmielewski, M.Makuch, M.Mordas, G.Worobiej, B.Wyspiański: Środowisko zarządzania siecią komputerową zarządzania siecią komputerową oparte na technologii mobilnych agentów. Poznań 2001
RB-017/01 J.Brzeziński, Ł.Wielebski: Bezpieczeństwo handlu elektronicznego - przegląd technologii i narzędzi. Poznań 2001
RB-019/01 K.Jankiewicz, R.Moskalewski, F.Pankau: Mediacyjne systemy zapytań. Poznań 2001, s.22
RB-020/01 K.Jankiewicz, R.Moskalewski, F.Pankau: Projekt i implementacja mediacyjnego systemu zapytań OMSZ. Poznan 2001, 38s.
RB-021/01 M.Jankowska, A. Marciniak, K. Palicki: Wielokrokowe metody interwałowe typu Adamsa. Poznań 2001
RB-022/01 A. Marciniak, B.Szyszka: Metody interwałowe typu Rungego-Kutty w zmiennoprzecinkowej arytmetyce interwałowej. Cz.II. Poznań 2001


[English Version] Wersja angielska - English version